Finans Nyhet

Bankerna intygar: Stor brist på IT-kompetens

Foto: Pixabay
Publicerad

Sveriges banker letar med ljus och lykta efter IT-kompetens och gör allt för att framstå som så bra arbetsplatser som möjligt. Samtidigt är inte all IT-kompetens intressant – det måste också vara rätt.

Som Realtid har kunnat berätta pekar en rad aktörer på brist på IT-kompetens på svenska företag i allmänhet och hos bankerna i synnerhet. Inte minst eftersom de är utsatta för ett stort tryck från digital transformation. Exempelvis irländska Code Institute ser därför stora möjligheter i att vidareutbilda personal.

Realtid har frågat Sveriges sex största banker på hur de ser på kompetensbehovet inom IT. Enligt Svenska Bankföreningen är dessa: Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB och Skandia.

Branschorganisationen IT-och Telekomföretagen hävdar att Sverige kommer att behöva minst 63 000 nya programmerare till 2022, ett behov som inte täcks upp av nyutexaminerade från högskolorna, särskilt när man tar hänsyn till pensionsavgångar. Code Institute ser en betydligt större brist. 

Annons

Samtliga banker håller med om problembeskrivningen, men kommenterar inte behovet sett till siffor.

– Vår uppfattning är att det finns en stor brist på IT-kompetens och att det är en trend som ser ut att fortsätta. Det är naturligtvis viktigt att utbildningsväsendet är lyhört inför signalerna på arbetsmarknaden när det gäller kompetensförsörjning, både nu och framåt, säger Joel Holm, presstalesperson på Handelsbanken.

Johan Clausén, CIO på Skandia säger att konkurrensen om IT-kompetensen har hårdnat och kommer att bli än hårdare framåt. 

Annons

SEB säger att om inte svensk skola fullt ut kan tillhandahålla den kompetens som efterfrågas i framtiden, kommer den att sökas utomlands.

– Samtidigt har vi inom finansbranschen, liksom andra branscher, ett kontinuerligt behov av att vidareutveckla våra medarbetare utifrån de kompetenser som behövs, säger SEB:s pressansvarige Laurence Westerlund. 

Swedbank beskriver underskottet av IT-kompetens som en utmaning. 

Annons

– Vi rekryterar både på alla fyra hemmamarknader och på en global nivå. Det ger oss bra förutsättningar för att säkra vårt kompetensbehov, säger Carina Strand, HR-chef på  Swedbank.

Såväl Swedbank som Länsförsäkringar pratar också om att bygga partnerskap med externa IT-leverantörer..

– Vi behöver även göra en kompetensförflyttning på samtliga medarbetare som idag arbetar hos oss, för att möta den tekniska utvecklingen och digitaliseringen. Vi arbetar med så kallad upskilling, att medarbetarna får chansen att fylla på med teknisk kompetens för att kunna växa med sin roll, säger Ola Kallemur, pressansvarig på Länsförsäkringar.

Många lyfter fram hur mycket de arbetar med att vara en attraktiv arbetsplats i syfte att lättare locka kompetens. Exempel är Skandia, som ser en positiv utveckling när det gäller ENPS, Employee Net Promoter Score, ett mått på hur villiga medarbetarna är att rekommendera sin arbetsplats till en vän eller en bekant. SBAB jobbar med liknande initiativ.

– Vi försöker tackla konkurrensen genom ett stenhårt envist arbete mot att bli Sveriges bästa arbetsplats. I år placerade vi oss som Sveriges fjärde bästa arbetsplats, enligt Great Place to Work. Vi försöker också bidra till återväxten av utvecklare bland annat genom samarbete med föreningen Hello World som hjälper barn och ungdomar att börja programmera, säger SBAB:s CIO Klas Ljungkvist.

När det gäller en femårshorisont varierar det betydligt mer mellan bankerna. 

– Vi ser att morgondagens behov antalsmässigt är ungefär som dagens, däremot kommer typ av kompetenser att skifta, säger Skandias CIO Johan Clausén.

Nordea är närmast pessimistiska:

– Enligt budskapen i samband med Nordeas Q3-rapport och den nya fas vi går in i förväntar vi oss inte att det totala antalet IT-anställda kommer att öka. Däremot är några av de kunskaper och profiler vi söker relaterade till fullstack-utvecklare, automation, devops och IT-säkerhet, säger Carl Hemeren, senior press- och kommunikationsperson på Nordea.

Många är osäkra på sina behov framåt, exempelvis SEB. Även SBAB har svårt att förutse behoven.

– Vi ser ett trendmässigt ökat behov men framtiden är svår att bedöma då förändringstakten är så snabb och komplex. Vi tror att vårt rekryteringsbehov netto i form av utökning inom tech kan vara allt mellan några tiotal till över 100, säger Klas Ljungkvist, CIO på SBAB.

Såväl Swedbank som Handelsbanken och Länsförsäkringar är däremot tydliga med att de ser ett stort behov kommande år.

Poolen med utvecklare på arbetsmarknaden växer långsamt. Samtidigt vill alla vill ha duktiga, erfarna utvecklare med flera års arbetslivserfarenhet. 

Skandia försöker komma åt problemet genom riktade initiativ som till exempel trainee- och talangprogram. Nordea pratar om inspirerande kultur med fokus på utveckling och lärande. SEB jobbar aktivt med vidareutbildning.

– Ett exempel är lanseringen av SEB Campus, där de anställda har möjlighet att söka och gå utbildningar som dels tagits fram internt, dels skapats tillsammans med några av världens främsta utbildningsinstitutioner, säger Laurence Westerlund, pressansvarig SEB.

Swedbank försöker locka IT-talanger med sitt agila arbetssätt.

– Och i rollen som till exempel programmerare, kan man bidra till att utveckla tjänster och lösningar med stor genomslagskraft – vi har ju en omfattande kundbas på cirka åtta miljoner kunder i Sverige och Baltikum, säger HR-chefen Carina Strand.

Klas Ljungkvist, CIO på SBAB, säger att banken jobbar på en balans mellan erfarenhet och ung, hungrig talang. 

– Vi rekryterar lika mycket med avseende på attityd och värderingar som på teknisk kompetens.

Länsförsäkringar har påbörjat en förflyttning mot att som tillägg till kompetens och erfarenhet även titta på potential.

– Det vill säga förmågan att snabbt anpassa sig och växa in i allt mer komplexa roller och miljöer. Detta gör att vi kan ta in kandidater med mer junior profil, säger Ola Kallemur, pressansvarig på Länsförsäkringar.

För att utöka rekryteringsbasen samarbetar såväl SEB som Handelsbanken och Swedbank med universitet, högskolor, och andra typer av nätverk.

– Vi har också partnerskap med företag som möjliggör för personer med annan bakgrund att bygga en kompetens inom IT, inom de områden det finns ett underskott på, som Pega, Cobol, Java etcetera. Just nu arbetar vi med att ännu bättre tydliggöra olika utvecklingsvägar inom banken för våra medarbetare inom olika områden där vi ser att det kommer att finnas ett  behov framåt, säger Swedbanks HR-chef Carina Strand.

Swedbank har också initiativ som ”Äntligen Jobb” där banken möjliggör för nyanlända akademiker att få praktikplats vilket ofta leder till anställning, antingen på Swedbank eller ett annat företag.

SBAB expanderar geografiskt enligt CIO Klas Ljungkvist. Företaget har nu utvecklingsteam i Stockholm och Karlstad, men kan på sikt tänka sig att utöka detta även till kontoren i Göteborg och Malmö.

Allt fler ser behov av utvecklare inne i de olika affärsområdena, där folk med programmeringskunskap sitter ute i verksamheten och inte bara på IT-avdelningen.

– Det är absolut nödvändigt. Alla våra utvecklingsteam är ”cross competence” och innehåller alla kompetenser som krävs för att ta ett initiativ från idé till genomförande. Vi jobbar allt mer med autonoma agila team tvärs genom hela organisationen, säger Klas Ljungkvist, CIO på SBAB.

Det är likartade tongångar på storbankerna, men Swedbank ger tydligast svar:

– Vi har under längre tid arbetat agilt, vilket innebär att vi arbetar i team bestående av både utvecklare och affärskompetens. Det gör IT till en naturligt integrerad del av vår verksamhet och affär, säger Carina Strand, HR-chef.

Många pratar om agila arbetssätt och där ser SAFE-metodiken ut att passa väl in för att integrera verksamhet och IT, vilket speciellt Skandia lyfter fram.

Code Institute propagerar för att skola om människor eller bredda folks kompetens med programmering. Kanske analytiker som lär sig programmeringsspråk för statistik och visualiseringstillämpningar. 

– Alla initiativ som minskar det framtida gapet mellan behov och utbud är positiva. Har man ett logiskt tänkande i grunden är det inga problem att skola om sig till att bli utvecklare. Det viktigaste är intresset för att lära sig nya saker, säger Johan Clausén, CIO på Skandia.

Många resonerar på liknande sätt, exempelvis Handelsbanken.

– Vi ser löpande över behovet av omskolning och kompetensutveckling och har flera initiativ igång. Många av våra IT-specialister har en bakgrund från affärssidan, en värdefull erfarenhet i de nya rollerna, säger Joel Holm, presstalesperson.

Nordea jobbar aktivt med interna akademier för lärande, som man kallar ShareIT och Skill IT, berättar presstalespersonen Carl Hemeren.

Alla är däremot inte aktiva på området.

– Helt klart intressant, men inte något som vi ännu så länge jobbar strukturerat med, säger Klas Ljungkvist, CIO på SBAB.

Länsförsäkringar ser att det kan behövas vidareutbildning framöver för att möta behoven inom vissa tekniska områden. 

– Samtidigt förändras delvis behovet av programmering i och med framväxande av ”low-code”-plattformar som möjliggör skapande och förändring av applikationer genom grafiska verktyg snarare än klassisk programmering. Då kan mer verksamhetsnära medarbetare utföra mer förändring än tidigare, säger Ola Kallemur, pressansvarig.

På frågan om hur många inom banken som idag arbetar med IT är många av storbankerna svävande. 

– Då IT-avdelning och IT-jobb kan vara breda begrepp som tolkas och definieras olika beroende på situation föredrar vi att inte sätta en siffra på detta, säger Carl Hemeren, presstalesperson på Nordea.

Handelsbanken har 1 900 personer och Swedbank 1 700 som arbetar specifikt med IT.

– Skandia som inkluderar både bank och försäkring har ungefär 470 personer inom IT-enheten. Om vi istället tittar på hur många som deltar i våra SAFE-team är det ca 800 personer, säger Johan Clausén, CIO på Skandia.

Klas Ljungkvist, CIO på SBAB:

– Cirka 20 procent arbetar IT-relaterat, det kommer sannolikt att öka. IT- och tech-relaterat är cirka 150 personer för närvarande.

Danske Bank, som har stor verksamhet i Sverige, har inte velat svara på Realtids frågor.

– Eftersom vår IT-avdelning och utveckling finns utanför Sverige och frågorna utgår från svenska arbetsmarknad så är inte frågorna riktigt relevanta för oss. Därför avstår vi från att delta den här gången, säger Anna Sundblad, presschef.

 

Annons