Annons

Annons

Skandia

Skandias bank sänker bolåneräntorna för bolån med fem års bindningstid till bankens lägsta ränta, 1,09 procent (effektiv ränta 1,10 procent).

Breda uppgångar på de finansiella marknaderna bidrog till en avkastning om 4,1 procent för livbolaget Skandia det första kvartalet.  "Första kvartalet i år utmärker sig både genom storleken på uppgångarna och att alla tillgångsslag ökade i värde", säger Frans Lindelöw, vd och koncernchef.

Totalavkastningen i Skandias traditionella förvaltning föll till 2,6 procent under 2018, jämfört med 6,6 procent under 2017. Det är lägre även jämfört med de senaste fem årens genomsnittliga avkastning på 7,2 procent, framgår det av Skandias årsredovisning för 2018.

Fonden Skandia Time Global får nytt pris av Lipper Fund Award i kategorin globala aktier. I år prisas fonden  för framgångsrik förvaltning under tre tidsperioder: tre år, fem år och tio år. 

Skandia har idag fått Finansinspektionens godkännande att ta över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet. Skandia är därmed ny försäkringsgivare till AI Pensions kunder och medlemmar.

Konjunkturen tappar fart. Samtidigt minskar de penningpolitiska stimulanserna. Enligt Skandia innebär det ökad osäkerhet för investerare.

Skandias kunder med traditionell förvaltning har fått 30 miljarder i återbäring, en återbäringsränta på 8,4 procent.

Skandia Fastigheters vd Anders Kupsu lämnar sitt uppdrag. Han sitter kvar på sin post tills efterträdare har utsetts.

Pensionsbolaget Skandia investerar 1,5 miljarder kronor i en ny hållbarhetsobligation som är framtagen tillsammans med Världsbanken. Övriga investerare som går in är SEB, Handelsbanken och Svenska kyrkan.

Skandia säljer av Skandia Danmark till det danska pensionsbolaget AP Pension. Försäljningen är ett led i pensionsbolaget Skandias strategi att fokusera på den svenska marknaden.   

Sidor