GDPR

Information om personuppgiftsbehandling för evenemang och nyhetsbrev

Du har begärt att erhålla nyhetsbrev från oss och/eller anmält dig till eller deltagit i ett eller flera av våra evenemang eller visat intresse för vår verksamhet på annat sätt, t.ex. genom att begära ytterligare information om oss och/eller våra tjänster. Vi kommer därför att behandla dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att tillhandahålla nyhetsbrev eller information samt dokumentation om oss och vår verksamhet till dig och/eller bjuda in dig till och administrera ditt deltagande vid våra evenemang, men även för att dokumentera samt informera om oss och vår verksamhet (”Ändamålen”).

Personuppgifterna utgörs av den information om dig som du lämnar till oss vid begäran eller anmälan enligt ovan.

Realtid Media AB är personuppgiftsansvarig.

Vi kommer att behandla Personuppgifterna i syfte att tillhandahålla nyhetsbrev till dess att du avböjer denna tjänst. Vi kommer att behandla Personuppgifterna för syftet att bjuda in dig till och administrera ditt deltagande i evenemang under 12 månader efter att evenemanget hölls. Om du under den perioden inte deltar i evenemang eller på annat sätt visar intresse för oss och våra tjänster så kommer vi att upphöra med behandlingen av Personuppgifterna för sådant ändamål. Bild eller film av våra events kommer vi behandla utan en i förväg bestämd tidsbegränsning. Vi upphör med behandlingen av Personuppgifterna för Ändamålen om du så begär.

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till personuppgifter@realtid.se.

För ytterligare information om dina rättigheter hänvisar vi till vår Integritetspolicy >>

Annons