Annons

Annons

Länsförsäkringar

Högsta domstolen har kommit med avgöranden i de så kallade Mattsson- och Connecta-målen. HD:s domar går på samma linje som EU-domstolens förhandsavgörande. I båda fallen har det rört sig om försäkringsförmedling — vilket innebär att de skadelidande har rätt till ersättning ur förmedlarens ansvarsförsäkring.

Hans Sterte har i sin roll som kapitalförvaltningschef på Alecta ansvar för 900 miljarder kronor. Allt började med statistikmodeller åt Riksbanken. ”En grundförutsättning för det jobbet är att man på allvar kan skilja på rätt och fel”.

Inom finansbranschen betraktas "hållbara investeringar” allt mer som en förutsättning för lönsamma affärer. Fredagspanelen svarar idag på varför de tror att företag som är starka på hållbarhet också ger högre avkastning och inom vilken bransch det finns störst potential för hållbara investeringar.

En mix av egna förvaltare och en ständig utvärdering av externa. Dessutom ett ordentligt öra för vad kunderna har för behov. Så beskriver Eva Gottfridsdotter-Nilsson framgångarna för Länsförsäkringars fondverksamhet.

Konjunkturen tappar fart. Samtidigt minskar de penningpolitiska stimulanserna. Enligt Skandia innebär det ökad osäkerhet för investerare.

Sidor