Om Realtid

Realtid Media är en oberoende nyhetssajt och kunskapsbärare för investerarkollektivet och finansmarknadens aktörer.

Den centrala produkten är sajten med cirka 300 000 unika besökare per månad. Redaktionen skickar också två nyhetsbrev om dagen till 100 000 mottagare.

Realtid Event och Realtid Akademi är två nya satsningar som kommer att accelereras under 2022.

Realtid är sedan oktober 2011 ansluten till Medieombudsmannen och sedan februari 2021 i Tidningsutgivarna.

Realtid nominerades våren 2022 till Årets redaktion av Tidsskriftsgalan i regi av Tidningsutgivarna.

Så här ser vår målgrupp ut

Vill du annonsera?

Ledning

Vd
Maria Pellborn

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Camilla Jonsson

Styrelse

Styrelseordförande
Hans Börsvik

Styrelseledamöter
Stefan Hansson
Björn Hemmingsson

Huvudansvarig revisor

Annelie Richardsson, RSM Stockholm AB

Största ägarna (2022-06-13)

  • Peter Liljestrand via bolag och privat 21,44 procent
  • Fredrik Crafoord via bolag 12,51 procent
  • Jan Klingspoor via bolag 11,93 procent
  • DS Spac 2 AB 6,83 procent
  • Gustaf Rentzhog 6,58 procent
  • Mattias Dittrich via bolag och privat 4,93 procent
  • Jan Robert Pålsson 4,50 procent
  • Maria Pellborn via bolag 2,97 procent
  • Stefan Hansson via bolag 2,52 procent
  • Pareto Securities AS 2,45 procent

Ägande topp tio: 76,7 procent
Övriga ägare: 23,3 procent

Är du aktieägare och har IR-frågor?

Maila oss.

Aktieägare kommer att få uppdaterad information om bolaget två gånger per år.

Dela gärna med dig av din e-postadress för enklare kommunikation. Maila till ir@realtidmedia.se

Realtid på rekordnivåer (25 maj 2022)>>

Realtid välkomnar domstolens beslut och förbereder det fortsatta försvaret>>

TU står bakom principiellt viktigt beslut om Realtid.se>>

Kallelse till årsstämma i Realtid Media AB (publ)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022.

Kallelse årsstämma 2022

Realtid Media AB (publ) Årsredovisning 2021

Realtid Media AB Revisionsberättelse 2021

VD_ord_årsredovisningen_2021

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär poströstning

Källa: Realtid Media AB

Kontakt

Adress:
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Tel:
08-517 082 88

Fakturaadress:
inbox.lev.79637@arkivplats.se (fakturor ska skickas i PDF-format)

Skicka nyhetstips:
Redaktionens inbox

Debatt/opinionsmaterial

Annons