Prenumerationsvillkor för Realtid Premium

Uppdaterade 15 april 2021

Dessa villkor utgör det avtal som gäller när du prenumererar på tjänsten Realtid Premium.

Om Realtid Premium

Realtid Media AB, org. nr 556872-9916, (”Realtid”), erbjuder en digital prenumerationstjänst kallad Realtid Premium (”Realtid Premium), som ger dig digital tillgång till premium-material på webben, branschrapporter och analyser samt rabatt på olika event och nätverk.

Genom Realtid Premium kommer du att få erbjudanden om rabatter samt annan relevant information via e-post. Du kommer även att få tillgång till våra erbjudanden om rabatter, premium-material, branschrapporter och analyser på vår webbplats www.realtid.se.

Realtid förbehåller sig rätten att utan föregående information ändra innehållet i Realtid Premium genom att lägga till eller ta bort erbjudanden och innehåll.

Prenumeration

Genom att du tecknar en prenumeration till denna tjänst accepterar du vid var tid gällande villkor för tjänsten. Avtalet gäller mellan Realtid och dig, alternativt det företag eller den organisation som du angett som prenumerant i samband med att du tecknar en prenumeration och Realtid.

Om du tecknar en prenumeration för ett företags eller en organisations räkning gäller prenumerationen för en angiven användare. Som prenumerant ansvarar du för dina användares användning av tjänsten.

Genom att teckna prenumerationen intygar du att de uppgifter du uppger i samband med detta är sanna och kompletta.

Avtalstid

Avtalstiden beror på vilken prenumerationsform du väljer och den kan antingen vara månadsbaserad eller årsvis.

Har du valt den månadsbaserade prenumerationen kommer den att löpa med en avtalsperiod om en (1) månad i taget till dess uppsägning sker. Har du istället valt den årsbaserade prenumerationen kommer den att löpa vidare med en avtalsperiod om ett (1) år till dess uppsägning sker.

Om inte din prenumeration sägs upp senast tre (3) dagar innan pågående avtalsperiod löper ut godkänner du att prenumerationen automatiskt förnyas med en ny avtalsperiod och att avgiften för nästkommande period debiteras via den betalningsmetod som du valt. Inbetald prenumerationsavgift återbetalas ej.

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen till kundtjänst eller via Mina sidor i inloggat läge på www.realtid.se. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning.

Priser

Information om priser för Realtid Premium och prenumerationserbjudanden finns på  www.realtid.se. Alla priser som anges på webbplatsen anges i svenska kronor (SEK) och exklusive moms om annat inte anges. För ytterligare information kontakta vår kundtjänst.

Betalning

Betalning kan ske med kort, faktura eller via Klarna. Realtid använder en extern leverantör för hantering av betalningar och i samband med betalning så får du möjlighet att godkänna deras villkor. För information om din betalning vänligen använd denna länk: https://www.adyen.com/sv_SE/kontakt

Bekräftelse på köp

Efter genomförd prenumerationsbeställning kommer en bekräftelse att skickas till den e-postadress som du har angett. I bekräftelsen anges vilken form av prenumeration du har valt och från vilken dag den börjar gälla. De uppgifter du har angett i samband med prenumerationsbeställningen kommer att finnas i bekräftelsen. Vi ber dig att kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Om någon uppgift är inkorrekt ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Mina sidor

När du påbörjar din prenumeration skapas ett konto hos Realtid. Via Mina sidor på Realtid.se kan du själv hantera din prenumeration samt uppdatera dina uppgifter.

Upphovsrätt.

Allt innehåll som t.ex. texter, bilder och filmer som publiceras via Realtid Premium skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Dessa tillkommer Realtid och dess samarbetspartners och är endast för personlig och icke-kommersiell användning. Det är tillåtet att dela artiklar i sociala medier men i övrigt är det inte tillåtet att kopiera, distribuera, publicera eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll från Realtid Premium utan vårt skriftliga medgivande.

Dina rättigheter som konsument

Om du köpt en vara eller tjänst som konsument har du bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster via internet. Realtid följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Kontakta kundtjänst om du har åsikter om vår tjänst och rör det en vara eller tjänst som du har beställt från någon av våra samarbetspartners ber vi dig att vända dig direkt till dem. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Ångerrätt

Ångerrätten som konsument gäller i 14 dagar från och med att du påbörjat din prenumeration eller genomfört ett köp av en vara eller tjänst på Realtid Premium. Om du ångrar ditt köp ska detta inom ångerfristen meddelas Realtids kundtjänst. Observera att ångerrätten för prenumerationen är förverkad om du tar del av erbjudanden från Realtid Premium, det vill säga om du utnyttjat rabattkod eller annat erbjudande som enbart gäller Realtid Premiums prenumeranter.

Hantering av personuppgifter

Realtid hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler på området för dataskydd som t ex den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt rekommendationer från tillsynsmyndigheter som exempelvis Integritetsskyddsmyndigheten. Genom att acceptera prenumerationsvillkoren godkänner du att Realtid lagrar och behandlar dina personuppgifter i Realtids verksamhet för att fullfölja sina avtalade förpliktelser gentemot dig. Vidare godkänner du att Realtid behandlar dina personuppgifter med berättigat intresse som rättslig grund för att Realtid i marknadsföringssyfte kontaktar dig med information om erbjudanden om Realtids och/eller dess samarbetspartners varor och tjänster. Du har även rättigheter enligt GDPR, bl.a. rätt till rättelse, rätt att bli bortglömd och rätt att få tillgång till de uppgifter vi lagrar om dig. Om du vill hävda dina rättigheter, inte vill ha marknadsföring från oss eller framföra klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta oss på personuppgifter@realtidmedia.se. Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten för att framföra kritik mot oss.

För fullständig information om hur Realtid behandlar personuppgifter >> https://www.realtid.se/integritetspolicy

Avtalsbrott

Om du gör dig skyldig till avtalsbrott eller olovlig användning av Realtid Premium har Realtid rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

Ansvarsbegränsning

Realtid ansvarar inte för eventuella störningar i tjänsten och ger inga garantier för att Realtid Premium alltid fungerar felfritt. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Realtid ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott anses föreligga. Realtid har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service. Realtids ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp som motsvarar tre månaders medlemsavgift.

Force Majeure

Realtid har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Realtid kan visa att fel beror på omständighet utanför Realtids kontroll och som Realtid inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Realtid inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Om du köpt en vara eller tjänst som konsument kan tvisten även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Ändringar

Dessa prenumerationsvillkor gäller tillsvidare. Realtid förbehåller sig rätten att göra ändringar vad gäller medlemsavgifter och villkoren. Ändrade avgifter och villkor meddelas dig via den e-postadress du angivit när du tecknade prenumerationen och blir gällande 30 dagar därefter.

Annons