Bank

Storbanker fortsätter tappa andelar 

Svenska storbanker fortsätter att tappa marknadsandelar till mindre aktörer, enligt Finansinspektionens bankbarometer.

Uppdaterad 2020-04-16
Publicerad 2020-04-16

Nyutlåningen på bolånemarknaden under andra halvan av 2019 uppgick till 72 miljarder kronor. Med 32 procent av nyutlåningen av bolån stod retailbankerna (SBAB, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Landshypotek) för första gången för en större andel än storbankerna vars andel låg på 30 procent.

De tre svenska storbankerna Handelsbanken, SEB och Swedbank stod för 54 procent av alla utlåning på den svenska bankmarknaden vid årsskiftet. De så kallade retailbankernas andel låg då på 13 procent.

Bostadskreditinstituten fortsatte att växa och behöll sin andel på 6 procent av nyutlåningen. Företagsutlåningen minskade med 1 procent under det andra halvåret 2019. De så kallade betaltjänstföretagen ökade sina betalningsvolymer med 6 procent under halvåret. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Lönsamheten hos de svenska bankerna minskade något under 2019, bland annat till följd av ökad konkurrens, lägre marginaler på bolånemarknaden och stora it-investeringar. Lönsamheten var dock under perioden fortfarande hög jämfört med övriga stora banker i EU och i Norden. Ytterligare en anledning till den något lägre lönsamheten var att kreditförlusterna ökade något. Andelen problemlån var dock fortfarande mycket låg ur ett EU-perspektiv. Det var framför allt inom kategorin konsumtionskreditföretag som andelen problemlån i relation till utlåning ökade mest.

 

Platsannonser