Annons

Annons

Finansinspektionen

Finansinspektionens, FI:s, högsta ledning var starkt kritisk mot SEB och Swedbank gällande penningtvätt redan 2017. Men det inte ledde till någon åtgärd vilket får Aktiespararnas vd Joacim Olsson att tala om "en dysfunktionell myndighet med stora problem".

Finansinspektionen, FI, kommer att utreda möjligheterna att på både nationell och internationell nivå verka för att företag i ökad utsträckning redovisar ett internpris för koldioxidutsläpp.

Finansinspektionen förtydligar vilken effekt reviderade Baselregler kan få för svenska banker. Ökningen i primärkapitalkrav skulle enligt FI:s beräkningar bli cirka 30 procent i stället för 53 procent – vilket anges i rapporten från Europeiska Bankmyndigheten.

Swedbank har idag svarat på en begäran om yttrande från Finansinspektionerna i Estland och Sverige. Banken instämmer i många av de iakttagelser och preliminära bedömningar som tillsynsmyndigheterna gör.  

FI går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Solidar Fonder tilldelas en varning och tvingas betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor efter ett beslut från Förvaltningsrätten.

Sidor