Finans Nyhet

IBM utvecklar blockchain-plattform för startups

IBM har omfamnat blockchain-tekniken och släpper tre blockchain-plattformar redan i år. Bildkälla: Pixabay
Publicerad

IBM är i färd med att lansera en ny och billigare blockchain-variant för startups. Det blir bolagets fjärde blockchain-plattform. Tre lanseras redan i år.

Realtid.se

Det rapporterar amerikanska nyhetskanalen CNBC. Något som svenska tekniksajten IDG.se var först med att uppmärksamma.

IBM:s blockchain-plattform betatestas nu och utvecklare kan använda den kostnadsfritt fram tills att den släpps.

– Systemet är perfekt för pilotprojekt och utvecklingsarbeten i tidiga skeden för de som vill skapa tjänster på IBM:s blockkedjeplattform, säger IBMs chef för blockchain Marie Wieck till CNBC.

Annons

Realtid.se har tidigare berättat att IBM redan i år lanserar tre blockchain-plattformar:

1. Finanstrading-plattformen “We.trade consortium” som tagits fram i samarbete med bland andra Nordea. Planen är att den ska ”gå live” i år. IBM har även en liknande lösning för banker i USA.

2. Plattform för logistikhantering som de utvecklar med danska globala rederijätten Maersk.

Annons

3. Blockchain-plattform för livsmedelsindustrin som till att börja med ska användas av amerikanska matvarugiganten Wallmart. Med tjänsten ska bolaget kunna se att en vara till exempel verkligen är ekologisk.

– Vissa säger att blockchain är lika revolutionerande för samhället som internet var. Teknologin kan revolutionera sättet vi arbetar på. Det gör det möjligt att hantera och möjliggöra tillit eller ”trust” mellan olika parter på ett helt nytt sätt. Det är i grund och botten en teknologi för att skapa transparens i en process. De aktörer som ingår i till exempel en transaktion eller en affär med många interaktioner kontrakt ser alla vad som händer i varje steg när all information samlas i en blockkedja, sa Christian Lassen i en intervju med Realtid.se i januari i år. Han är blockchain-ansvarig på IBM:s Köpenhamnskontor.

Blockchain

Blockchain eller blockkedje-tekniken kan beskrivas som ett nätverksbaserat clearingsystem eller infrastruktur för transaktioner och datalagring – utan några mellanhänder.

Information eller data – i form av till exempel bitcoin-innehav, smarta kontrakt och transaktioner – lagras i block som verifieras med unika krypteringsnycklar. Blocken länkas till varandra, varför det kallas för blockchain.

Blockchain är mest känt som tekniken bakom Bitcoin. Det är infrastrukturen eller systemet som möjliggör lagring av och transaktioner med kryptovalutan Bitcoin. Den digitala/virtuella valutan lagras följaktligen i block som låses upp med verifieringsnycklar som i sin tur spåras upp eller hittas med hjälp av datakraft, vilket kallas för ”mining”.

Ju större datakraft, desto större möjlighet att hitta ”nycklar” och således Bitcoins, vilket blockchain-algoritmen medger. Det finns i dag många företag inom ”Bitcoin-mining” som har som affärsidé att med hjälp av stor datakraft hitta verifieringsnycklar.

De flesta ”miners” återfinns i Kina där elen också är billig ur ett globalt perspektiv och där merparten av valutahandeln med och spekulationen av Bitcoin sker. ”Miners förlägger också gärna sina datahallar i Mongoliet och Venezuela där elen är helt gratis och Island, där den är billiga av geologiska skäl.

KNC Miners är det mest kända svenska exemplet på ett ”miner-bolag”. Bolaget hade ett stort datacenter i Boden, men gick i konkurs efter ett kraftigt kursfall i Bitcoin.

Många finansaktörer ser stor potential i blockchain-teknologin, med vilken de hoppas kunna göra billiga, blixtsnabba och i alla led spårbara transaktioner i realtid – utan mellanhänder, såsom olika former av clearinginstitut.

Blockchain spås också bli användbart inom valutahandel, emissioner av värdepapper, rapportering, regelefterlevnad, back office, trade finance och cash mangament. Tekniken kan till exempel användas för att lagra kontrakt och andra dokument digitalt på ett mer transparent och säkert sätt, så kallad ”smart kontrakt- och dokmentlagring”.

Även statliga myndigheter såsom svenska Lantmäteriet har intresserat sig för tekniken som även skulle kunna användas för säker lagring av exempelvis pant/skuldbrev kopplade till fastigheter.

Många experimenterar med tekniken

Blockchain är inte längre bara är en angelägenhet för programmerare och teknikfreaks. Storföretag experimenterar och investerar nu stora summor i teknologin.

Biltillverkaren Daimler-Benz och tyska banken LBBW lyckades i juli i år, inom ramen för ett pilotprojekt, att genomföra en obligationstransaktion värd 100 miljoner euro. Låneavtalet, betalningsbekräftelsen och räntebetalningar kunde genomföras med hjälp av blockchain.  

Globala rederijätten Maersk experimenterar med lagring av smarta kontrakt med hjälp av tekniken. Franska försäkringsjätten AXA är i färd med att lansera en ny flygresenärs-försäkring i virtuella valutan Ethereum som bygger på blockchain-teknologin.

Och IBM testar blockchain för att effektivisera sin enorma logistik- och lagerhantering i New York. It-bolaget har nu 650 personer som jobbar heltid med pilotprojektet och 400 testande kunder, enligt david Yermack.

Även modeindustrin testar tekniken för att motverka förfalskningar. Det mest uppmärksammade exempelet är Louis Vuittons försök.

Därtill har ett australiensiskt vindkraftbolag skapat ett peer-to-peer-system för energiförsäljning med hjälp av blockchain. Privatpersoner kan köpa vindkraftsproducerad energi direkt från privatproducenter i detta blockchain-baserade P2P-nätverk.

Sedan snart ett år tillbaka samarbetar storbanker och it-bolag inom ramen för en slags blockchain-allians Microsoft, JP Morgan och ytterligare ett 30-tal globala bolag ska tillsammans ta fram en ny mjukvara baserad på blockchain-teknologin – som väntas medföra stora kostnadsbesparingar. Med hjälp av teknologin vill de skapa gemensamma tjänster för att bland annat spåra olika former av data och finansiella kontrakt.

Bolagssamarbetet går under betäckningen Enterprise Ethereum Alliance och syftar till att utveckla en standardiserad mjukvara kopplad till virtuella valutanätverket Ethereum. Alliansen inkluderar storbanker som SEB, Nordea, Santander, UBS, Credit Suisse och JP Morgan – samt IT-jättar som Microsoft, Intel och Thomson

Annons