Annons

Annons

Finans

Medarbetarna inom bank- och finanssektorn rankar sina chefer högt inom frågor som att sätta mål, ge feedback och hur bra chefen är på att motivera sina medarbetare. Samtidigt är personalomsättningen hög, visar en färsk undersökning.

Nasdaq drar tillbaka sitt intresse för Oslobörsen. Bolaget menar att de minsta acceptvillkoren för erbjudandet inte längre kan uppfyllas.

Sidor