FinansDebatt

Därför ska du välkomna robotarna till kontoret

När vi vant oss vid de intelligenta maskinernas bidrag lär det bli lika svårt att föreställa sig ett jobb utan dem som ett jobb utan våra datorer, skriver Magnus Lagerqvist på Pegasystems.
Publicerad

Debatten om artificiell intelligens väcker starka känslor, men ofta kan spekulationer om ny teknik gå till överdrift. Debatten om robotarnas intåg i företag och arbetslivet tjänar på att nyanseras, skriver Magnus Lagerqvist på Pegasystems.

Debatten om artificiell intelligens väcker starka känslor. Vissa menar att robotar inom en snar framtid kan komma att ta över många av våra jobb och göra mänsklig arbetskraft överflödig. Som så ofta kan spekulationer kring effekten av ny teknik lätt gå till överdrift och debatten tjänar på att nyanseras.

Faktum är att det vi kallar ”intelligenta maskiner” närmast lär ha en positiv inverkan på företags affärer och underlätta arbetet för deras anställda.

Låt oss först konstatera att intelligenta maskiner på arbetsplatsen inte kommer att motsvara någon traditionell bild av en robot (som utnyttjar fikarasten till att byta sin egen olja).

Annons

Till intelligenta maskiner räknas en rad olika tekniker, från artificiell intelligens (AI) till Robotic Process Automation (RPA). Dessa används redan i dag i allt större utsträckning av företag för att analysera data och automatisera processer som annars kan vara ytterst tidskrävande för anställda att utföra.

Just dataanalys och automatisering hör till robotarnas styrka. Men när det handlar om arbetsuppgifter som rör kundkontakt och emotionell intelligens kommer vi människor att vara bättre lämpade ett bra tag framöver.

Det intressanta här blir vad intelligenta maskiner och människor kan åstadkomma tillsammans. En maskin som tillhandahåller punktliga, relevanta insikter och en anställd som använder sitt mänskliga omdöme i kontakt med kunden kommer att kunna bli en mycket kraftfull kombination.

Annons

På Pega genomförde vi en undersökning bland 845 seniora chefer inom en rad olika branscher över hela världen. Enligt undersökningen förväntar sig 69 procent av de tillfrågade att begreppet “arbetskraft” så småningom kommer att innefatta både människor och intelligenta maskiner.

Lika många tror att maskinerna kommer att avlasta den mänskliga arbetskraften – snarare än att ersätta den – på ett sätt som låter de anställda ta sig an nya och mer stimulerande uppgifter.

Visst lär intelligenta maskiner på arbetsplatsen innebära något av en omställningsperiod. Inbördes hierarkier mellan anställda och robotar är ett exempel på en fråga som kommer att bli viktig att ta ställning till. (Vår undersökning visar att 79 procent av chefer inte vill ha en robot som överordnad.) Men när vi väl vant oss vid de intelligenta maskinernas bidrag i form av insikter och underlättat arbete lär det bli lika svårt att föreställa sig ett jobb utan dem som ett jobb utan våra datorer.

Annons

Det har blivit dags att välkomna robotarna till kontoret.

Magnus Lagerqvist
försäljningschef Pegasystem

Annons