Annons

Annons

AI

Varje medarbetare behöver bli bättre på att läsa, hantera och analysera data. Men väldigt få finansbolag har de senaste fem åren gjort några större ansatser till att bli bättre på "dataläskunnighet". Att det får stor inverkan på konkurrenskraften står utom varje tvivel, skriver idag Dan Sommer på Qlik på Realtids debattsida.

Det finns en stor potential att med ny teknik minska mängden falsklarm kring misstänka kriminella transaktioner. Med avancerad artificiell intelligens och maskininlärningsbaserade algoritmer går det att skapa förfinade självlärande modeller som kan motverka komplex penningtvätt, skriver anti-penningtvättsspecialisten Frank Holzenthal på Fico idag på Realtids debattsida.

Att få artificiell intelligens att fungera ihop med människans sätt att tänka är nyckeln till att förebygga och upptäcka penningtvätt i finansvärlden, skriver Josefin Rosén på SAS Institute på Realtids debattsida.

Danske Bank har ambitionen att alla medarbetare i Sverige ska utbildas i artificiell intelligens (AI) i år med en omfattning på mellan 15 till 30 timmar per person, säger Anna Sundblad, presschef för bankens svenska verksamhet, till Realtid.  

Många företag ligger i startgroparna för satsningar Artificiell Intelligens (AI), men samtidigt finns risker för att säkerhetsfrågorna kopplade till AI prioriteras för lågt. Detta enligt en ny rapport från PwC.

Majoriteten av svenskarna är inte oroliga för att robotar eller Artificiell Intelligens (AI) kommer att ta deras jobb. Tvärtom är det många som ser positivt på utvecklingen av AI som stöd på jobbet. 

Länsförsäkringar anslår 2 miljoner kronor för att med hjälp av AI effektivisera sin revision. Försäkringstagarna ska få "bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut", säger Jan Svanberg lektor vid Högskolan i Gävle som utvecklar en automatisk revisionsfunktion baserad på AI.

Sidor