Annons

Annons

AI

”Det finns en vanlig missuppfattning om att avancerad AI bör härma mänsklig intelligens – ett antagande som Project Blackfin vill utmana.”  Det skriver Matti Aksela, Vice President of Artificial Intelligence på F-Secure.

"Genom att utgå från medarbetarnas behov och skapa digitala verktyg som bevisligen gör nytta i verksamheten har bankerna och försäkringsbolagen just nu ett utmärkt tillfälle att göra sin bästa investering någonsin." Det skriver Susanne Cederberg på Avanade Sverige.

Maltas finansiella tillsynsmyndighet har beviljat svenska FX International att inrätta en SICAV-fond. Fonden drivs till 100 procent av artificell intelligens.

 

Artificiell intelligens, AI, inom redovisningsområdet växer i omsättning med 48,4 procent per år, enligt en rapport från MarketsandMarkets.

För att förbli relevanta behöver dagens banker ställa om och ändra sina affärmodeller. Det kräver ett stort mått av flexibilitet och där är nyckelorden öppna API:er och artificiell intelligens. Det skriver idag Rolf Hall från Salesforce på Realtids debattsida.

Bland en förkrossande majoritet av dagens företag råder en tvehågsenhet om etiken kopplad till digital teknik. Hur ska man tänka kring artificiell intelligens (AI), automation och robotisering? Nu är det dags för styrelserna att ta sitt ansvar och inse att en etiken måste bli en integrerad del i affärsutveckling och regelefterlevnad, skriver idag Patrik Löwendahl på Avanade på Realtids debattisda.

Sidor