Annons

Annons

Artificiell intelligens

För att förbli relevanta behöver dagens banker ställa om och ändra sina affärmodeller. Det kräver ett stort mått av flexibilitet och där är nyckelorden öppna API:er och artificiell intelligens. Det skriver idag Rolf Hall från Salesforce på Realtids debattsida.

Bland en förkrossande majoritet av dagens företag råder en tvehågsenhet om etiken kopplad till digital teknik. Hur ska man tänka kring artificiell intelligens (AI), automation och robotisering? Nu är det dags för styrelserna att ta sitt ansvar och inse att en etiken måste bli en integrerad del i affärsutveckling och regelefterlevnad, skriver idag Patrik Löwendahl på Avanade på Realtids debattisda.

Men det betyder inte att juristerna kommer att försvinna – utan få en ny och viktigare roll. Johan Åkerud, Senior Legal Counsel, på UnitedLex förklarar varför.

Majoriteten av svenskarna är inte oroliga för att robotar eller Artificiell Intelligens (AI) kommer att ta deras jobb. Tvärtom är det många som ser positivt på utvecklingen av AI som stöd på jobbet. 

Det är tydligt hur företag idag befinner sig på väldigt olika stadier i den digitala revolutionen. För alla företag, oberoende av storlek eller bransch, gäller att så snabbt och smidigt som möjligt återuppfinna sig som en digitaliserad arbetsplats. Det enda sättet som idag står till buds är att arbeta i molnet och ladda det med artificiell intelligens, AI och machine learning, menar Chris Baker på Box.

Artificiell intelligens förändrar finanssektorn på ett radikalt sätt. AI hjälper bankerna till bättre och snabbare analyser, beslut och service, men många banker har bara nyligen påbörjat sin förändring, skriver AI-experten Josefin Rosén på SAS Institute.

Dagens kunder är allt mer kräsna och förväntar sig personaliserade digitala lösningar som passar deras behov. Chefer för stora företag så väl som entreprenörer sneglar på giganter som Spotify och Netflix för att förstå hur man skapar en överlägsen kundupplevelse - och därmed en trogen kundbas, skriver Zalandos AI-expert Reiner Kraft.

Bank- och finanssektorn kan öka sina globala intäkter med upp till 512 miljarder dollar genom intelligent automatisering till år 2020, visar en ny rapport från Capgemini. Det innebär att robotar, artificiell intelligens och automatisering kombineras för att stödja och vässa finansföretagens affärsverksamheter.

Sidor