Realtid/Partner content från PwC

I samarbete med Partner Content: PwC

Så kan rapporteringen av CSRD se ut

Taggar i artikeln

PwC
Publicerad
Uppdaterad

Det nya kravet på hållbarhetsrapportering är komplext och ställer höga krav på ökad transparens och kvalitet. Men vad innebär det egentligen? Och hur ska rapporteringen utformas?

Vad är CSRD?

CSRD är ett nytt EU-direktiv som ställer ännu högre krav på hur bolag hållbarhetsrapporterar än vad tidigare regelverk gjort. Syftet är att det ska leda till ett mer hållbart samhälle där företag inte bara behöver nå starka finansiella resultat – utan även långsiktigt hållbara sådana. Regelverket stärker alltså kopplingen mellan ett transparent hållbarhetsarbete och en framgångsrik affärsmodell – vilket ses som nyckeln för en hållbar omställning.

För att komma igång med implementeringen är det viktigt att du tar dig tid att besvara de här frågorna:

  • Vilka områden behöver vi rapportera på?
  • Vad innebär ett så komplext regelverk för min organisation?
  • Hur gör vi praktiskt för att kunna rapportera så många olika saker?

Gör sedan en långsiktigt plan.

Annons
  • Hur går vi vidare med de insikter vi får? 
  • Vilka ska vara involverade? 
  • Vilket tidsplan sätter vi på de olika delarna?

Involvera stora delar av företaget

När du har identifierat vilka områden företaget behöver fokusera på har du en bra överblick över vilka arbetsströmmar som behöver startas upp. Det är viktigt att få med flera olika funktioner för att klara av arbetet. Några exempel på viktiga avdelningar är ekonomi, hållbarhet, HR, inköp och inte minst styrelse och ledning.

Precis som med finansiell information är det viktigt att få till interna processer för att säkra kvaliteten på arbetet. Det görs också en översiktlig granskning av en tredje part. 

Så kan rapporteringen se ut

Det kan vara svårt att veta hur själva rapporteringen ska se ut. Den här guiden är framtagen för att visa hur integrationen av hållbarhetsfrågor i årsredovisningen kan struktureras och hur du kan utforma hållbarhetsrapporten. 

Annons

Ladda ner CSRD Lookbook!

Annons