Realtid/Partner content från PwC

I samarbete med Partner Content: PwC

43 procent av CFO:er vill att ekonomifunktionen ska kunna ge bättre strategiska råd

Taggar i artikeln

PwC
Publicerad
Uppdaterad

PwC:s nysläppta benchmark-rapport visar att de som har kommit längst är de som investerar i rätt verktyg och tekniker.

Ladda ner och läs hela studien här >>

Använd tekniker som molnet, automation, AI och datahantering

PwC:s rapport “Finance Effectiveness Benchmarking Study” jämför bland annat effektiviteten mellan ekonomifunktioner inom olika branscher. Resultatet visar att de ekonomifunktioner som implementerar digitala lösningar och automatiserar rutinmässiga processer också frigör tid för att fokusera på strategi och insiktsarbete – och därmed bidrar med värde för företaget.

Samverka mer, säkra kompetenser och rekrytera rätt

Att ha en integrerad och agil ekonomifunktion hjälper också företag att förbättra sin finansiella effektivitet och snabbare anpassa sig till nya affärsbehov. Även rätt kompetens och talanger inom ekonomifunktionen krävs för att kunna möta framtidens utmaningar.

Ha en helhetssyn på riskhantering och efterlevnad

Genom att integrera riskhantering och efterlevnad i den finansiella verksamheten kan företag minska riskerna och upprätthålla en sund och hållbar verksamhet. Det är särskilt viktigt i en tid av ökad reglering och komplexitet.

Annons

Ladda ner och läs hela studien här >>

Annons