Realtid/Partner content från PwC

I samarbete med Partner Content: PwC

Fem tips på hur du som CFO driver förändring

Taggar i artikeln

PwC
Publicerad
Uppdaterad

Kraven på ekonomifunktionen ökar. Här är fem områden du som CFO behöver ta hänsyn till för att möta förväntningarna.

1. Ta hjälp av ny teknik

Arbete som tidigare tog timmar att utföra kan idag automatiseras och utföras på några sekunder. Ta hjälp av möjligheterna som ny teknik erbjuder och frigör tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter.

2. Erbjud strategisk rådgivning

Den frigjorda tiden gör att din roll som CFO förändras till att bli en proaktiv rådgivare. Genom att erbjuda finansiell expertis för att utvärdera investeringar, möjligheter och risker har din roll blivit allt viktigare.

3. Ha koll på risker och regelverk

Arbeta med att identifiera och hantera valutarisker, ränterisker, inflation och råvarurisker, men även risker inom hållbarhet och cybersäkerhet. Dessutom har du ett viktigt uppdrag att se till att företaget följer aktuella regelverk.

Annons

4. Arbeta mot hållbara resultat

CFO:n har en viktig roll i att företaget ska nå hållbara resultat. Bland annat behöver du analysera och kommunicera företagets påverkan på miljö, sociala faktorer och styrning (ESG), men också se hur ni kan förbättra ert hållbarhetsarbete och skapa värde för företaget och omvärlden.

5. Organisation och kompetens

Förmodligen kommer ekonomifunktionen att behöva organiseras annorlunda framöver. Vissa behov kommer att lösas genom upskilling och reskilling av befintliga medarbetare medan det för andra behov kan bli aktuellt med nya kompetenser.

 

Annons

Vad är nästa steg för din ekonomifunktion?

Ta del av fler råd och tips som hjälper dig som CFO att navigera genom förändring – Läs mer här>>

 

 

Annons

Annons