Realtid/Partner content från PwC

I samarbete med Partner Content: PwC

Vägen mot en AI-mogen organisation: medarbetarna är din superkraft

Publicerad
Uppdaterad

Majoriteten av de organisationer som har implementerat AI i stor skala identifierar organisationskultur som det största hindret för framdrift i förändringen.

Kultur omfattar organisatorisk samsyn, förändringsledning, beteenden, kommunikation, nya processer och arbetssätt. En organisationskultur som inte främjar förändring och innovation kan leda till motstånd mot införande av AI. Att skapa engagemang och etablera stöd bland medarbetare formar grundläggande förutsättningar för att kickstarta en förändringsresa och skapa den kultur som krävs för att utnyttja AI:s fulla potential i en organisation.

Bygg förtroende och psykologisk trygghet 

Förtroende och trygghet är grunden för ett framgångsrikt förändringsarbete. När medarbetarna litar på ledningen och varandra känner de sig trygga i att AI-förändringen kommer att hanteras på ett ansvarsfullt och ärligt sätt. Det skapar en känsla av samhörighet och tillit som är avgörande för att medarbetarna ska engagera sig fullt ut i förändringsprocessen. 

Säkerställ förståelse för vad förändringen innebär för individen och hens roll 

Medarbetarna behöver förstå vikten av förändringen för sin egen utveckling och framgång, samt hur den praktiskt påverkar deras arbetsroll. Genom att tydligt kommunicera hur AI-transformationen kommer att påverka deras dagliga arbetsuppgifter, ansvar och möjligheter skapas en känsla av relevans och delaktighet. 

Annons

Förse förändringen med ett optimistiskt narrativ 

Att presentera förändringen på ett positivt och inspirerande sätt är avgörande för att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna. Genom att betona fördelarna och möjligheterna som förändringen innebär, snarare än att fokusera på hinder och utmaningar, kan organisationen bygga en känsla av entusiasm och optimism som driver medarbetarna att stödja förändringen. 

Ha en tydlig och transparent röst 

Genom att ha en tydlig röst och kommunicera regelbundet och öppet om målen, framstegen och utmaningarna med förändringen kan ledningen visa vägen och inspirera medarbetarna att engagera sig fullt ut i förändringsarbetet. 

“Kod & kultur” är en ny artikelserie i tre delar som går igenom vad som krävs för att lyckas med AI-omställningen. Här lyfter vi insikter, erfarenheter och ger tips för hur organisationer kan gå från tvivel till framgång. Genom att omfamna AI-teknologi och engagera sina medarbetare tidigt kan svenska organisationer stärka sin konkurrenskraft och skapa nya möjligheter för tillväxt.

Annons

Läs mer och ladda ner första delen i artikelserien!

Annons