Annons

Annons

PwC

På kort tid har PWC:s specialister tagit hem två prestigefulla utmärkelser inom cybersäkerhet. – Eftersom vår ambition är att bidra till ett säkrare digitalt samhälle, så är de här utmärkelserna självklart viktiga kvitton på att vi är på rätt väg, säger Jakob Bundgaard, ansvarig för Cyber Security, PWC Sverige.

Gränsen mellan finans och teknik har suddats ut till oigenkännlighet. Teknikbolagen ansöker om licenser för finansiell verksamhet och finansbolag kallar sig numera för techbolag. Det är nu som det verkliga skiftet äger rum, hävdar PWC i en färsk rapport.

Vi kan förvänta oss fler regelverk de kommande åren, framför allt Post-brexit, men också allt eftersom den tekniska utvecklingen rusar framåt. Proaktivitet är ett nyckelord för att lyckas med implementering och regelefterlevnad. Det skriver Alexandra Prochéus, regelverksspecialist på PWC.

I Sverige är det Goldman Sachs som anlitats vid de största transaktionerna under tredje kvartalet i år medan PWC har anlitats flest gånger. EQT Partners stod för det största utköpet globalt av private equity-bolagen.

Sju av tio bolag har varit med om minst en kris under de senaste fem åren och när företagen blickar framåt mot potentiella framtida kriser, så ser de cyberbrott som den största utmaningen. Det visar PWC:s Global Crisis Survey 2019.

Här svarar fredagspanelen på frågor om hur den svenska M&A-marknaden egentligen mår och vilka trender man ser på marknaden. Att det fortfarande råder hög aktivitet, men att framtiden ser mer oviss ut tycks experterna vara ense om. 

Sidor