Pressmeddelande

Svalner Group går samman med Atlas och skapar en ny ledande rådgivningsgrupp – Svalner Atlas Group.

Publicerad
Uppdaterad

Den nybildade Svalner Group, bestående av svenska Svalner och finska Alder, tillkännagav idag sammanslagningen med den nederländska skatterådgivningsbyrån, Atlas Tax Lawyers. Ambitionen är att bilda en ny rådgivningsgrupp i premiumsegmentet som ska erbjuda fullständig rådgivning på högsta nivå inom skatt, finansiell transaktionsrådgivning och relaterade rådgivningstjänster i Norden och Benelux.


Bildtext: Roelof Gerritsen, vice vd på Svalner Atlas Group och Viktor Sandberg, VD på Svalner Atlas Group

Med strategiskt belägna kontor i Stockholm, Amsterdam, Helsingfors, Göteborg och Åbo blir Svalner Atlas Group totalt över 260 anställda. Genom att komplettera varandras expertis kommer Svalner Atlas Group att kunna erbjuda högkvalitativa rådgivningstjänster i Norden och Benelux.

“Vi är väldigt glada över att gå samman med Atlas. Denna sammanslagning är ett stort steg för båda organisationerna och stärker vårt gemensamma tjänsteutbud vilket också driver vår tillväxt och utveckling framåt. Sammanslagningen gör att vi kan skapa ännu större värde för våra klienter“, säger Viktor Sandberg, VD för Svalner Atlas Group.

Med verksamhet i Sverige, Finland och Nederländerna siktar Svalner Atlas Group på att öka sin närvaro i större delar av Norra Europa och bidra med ännu bredare kompetens för att effektivt kunna möta fler behov hos sina klienter i respektive land.

“Vi ser fram emot den här resan tillsammans med Svalner och Alder. Tillsammans har vi alla förutsättningar att skapa en välmående organisation som utmanar branschnormer och leder till framgång för både våra klienter och anställda”, säger Roelof Gerritsen, Partner på Atlas och Vice VD för det nya Svalner Atlas Group.

Svalner Atlas Group kommer inledningsvis att verka under de befintliga varumärkena Svalner, Alder och Atlas på sina respektive marknader och kommer fortsatt ha fokus på att utveckla talanger och professionella team. Detta genom att erbjuda sina medarbetare möjligheter till karriärutveckling inom en internationell och dynamisk miljö. För klienter kommer Svalner Atlas Group att bli en stark och mångsidig partner som kan hantera dagens alltmer komplexa affärsutmaningar.

För mer information kontakta:

Viktor Sandberg, VD, Svalner Atlas Group
Email: viktor.sandberg@Svalner.se
Telefon: +46 70 441 80 36

Roelof Gerritsen, vVD Svalner Atlas Group
Email: rg@atlas.tax
Telefon: +316 12 541 987

Petteri Rapo, Managing Partner, Alder
Email: petteri.rapo@alder.fi
Telefon: +358 44 333 7252

Om Svalner:
Svalner grundades 2005 och är Sveriges ledande oberoende rådgivare inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Bolaget har cirka 135 medarbetare som arbetar inom företagsbeskattning, indirekta skatter, finansiell due diligence, värdering och redovisning. Svalner har specialistkompetenser inom bland annat fastighets-, fordons- och tillverkningsindustri, fåmansföretag, bank och finans, M&A samt Private Equity. Svalners klienter består av multinationella företag, private equity-fonder med ägarstyrning och privata kunder.

Om Atlas:
Atlas grundades 2010 och är Nederländernas största oberoende byrå inom skatterådgivning. Med bas i Amsterdam sysselsätter Atlas cirka 80 specialister inom områdena inkomstskatt, M&A, indirekta skatter och internprissättning. Atlas klienter består av multinationella företag, private equity-fonder med ägarstyrning och privata kunder.

Om Alder:
Alder grundades 2010 och erbjuder ett brett utbud av skatte- och juridiska rådgivningstjänster till inhemska och internationella klienter. Alder har kontor i Helsingfors och Åbo med ca 40 medarbetare specialiserade inom företagsbeskattning, transfer pricing, personbeskattning, skatteprocesser, global mobilitet, incitamentsprogram och juridisk rådgivning. Alders klienter består av multinationella företag, private equity-fonder med ägarstyrning och privata kunder.

Annons