FinansNyhet

“Det finns stora ryska penningflöden som vill bort från landet”

Publicerad

Det finns både legala och illegala transaktioner när ryssar placerar pengar i banker i Estland. Det påpekar Torbjörn Becker, som är chef för Östekonomiska Institutet vid Handelshögskolan, när han ger sin syn på de stora utländska betalströmmarna genom estniska banker, däribland Swedbank.

Andreas Henriksson

Margaret von Platen

I spåren av den misstänkta penningtvätten i Danske banks estniska filial har också svenska bankers närvaro i landet hamnat i fokus, och då närmare bestämt Swedbank och SEB.

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen kommenterade tidigare under dagen medieuppgifterna om stora betalströmmar genom estniska banker, som kopplas till utländska transaktioner, vilket Realtid.se rapporterat om.

Birgitte Bonnesen beskriver Estland som en hemmamarknad för banken: “Först och främst är Estland, Lettland och Litauen tillsammans med Sverige hemmamarknader för Swedbank. Vi bedriver fullskaliga bankverksamheter och fokuserar på inhemska kunder och företag”.

Annons

Estland är Swedbanks största utländska marknad med 34 Swedbank-kontor. I Estland har banken 900 000 privatkunder och 135 000 företagskunder. Det är även den största banken i Estland med 2 400 anställda.

Estniska centralbanken har också kommenterat uppgifterna om de stora utländska betalströmmarna genom landets banksystem och då påpekat att det finns fullt legitima betalningar som härrör från den vanliga importen och exporten till och från Estland.

Torbjörn Becker är chef för Östekonomiska Institutet vid Handelshögskolan i Stockholm och en erfaren bedömare av frågor kopplade till ekonomin i bland annat de baltiska länderna.

Annons

Han menar också att det i sammanhanget finns naturliga skäl och förklaringar till varför ryssar placerar pengar i banker i de baltiska länderna.

– Det finns stora penningflöden ut från Ryssland, pengar som tjänats i Ryssland men som vill bort från landet, säger han till Realtid.se.

– Ibland handlar det om illegala transaktioner. Ibland är det ryssar som tjänat pengar legitimt men inte vill ha pengarna i det ryska banksystemet som kan kännas skakigt. Ibland beror det på att de inte hittar andra omedelbara investeringar i Ryssland.

Annons

Det finns också historiska kopplingar till att just dessa banker hanterar pengarna, påpekar Becker.

– Estland var en gång i tiden en del av Sovjetunionen. Det finns stora ryska affärsintressen i Estland och det är nära till Ryssland. Du flyger på en timme. Det finns också många ryskspråkiga kvar i landet, många har både släkt och affärsbekanta där.

Torbjörn Becker kan inte uttala sig om bankerna haft tillräcklig kontroll på insättningar. Men han påpekar att det inte bara är ryska affärsmän som har intresse av att placera finansiella tillgångar utomlands, och att dessa regelbundet också plockas hem igen.

– Ryssland har stora offshorecenter, till exempel på Cypern. Men så fungerar det för många olika nationaliteter, inte bara ryssar, när de har mycket pengar, säger han.

– Ofta kommer direktinvesteringar tillbaka till Ryssland just från skatteparadisen. Cypern hamnar högst upp på listan på destinationer för ryska pengar. Men statistiken fångar inte de som kommer med pengar i en resväska, förklarar Torbjörn Becker.

Annons