Annons

Annons

Penningtvätt

I februari kan utredningen om Swedbanks och SEB:s misstänkta penningtvätt resultera i en sanktinsprövning. Som mest riskerar bankerna att tvingas böta mellan fyra och fem miljarder kronor vardera.

Som ett led i att motverka penningtvätt har Jyske Bank beslutat att stoppa företagskunder som inte har någon revisor. Men Nordea och Danske Bank är kritiska till beslutet.

Värdehanteringsföretaget Loomis anklagades i våras för penningtvätt. Utredningen visar på brister i förhållande till efterlevnaden av interna policys och förfaranden. “Vi vidtar nu omedelbart åtgärder i förhållande till de brister som utredningarna visat på”, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis, till Realtid. 

Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank och DNB går ihop om ett bolag som ska arbeta med outsourcade åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Den norska Finansinspektionen har gett böter till sex fastighetsmäklare för bristande rutiner rörande penningtvätt. DNB:s fastighetsmäklarbolag DNB Næringsmegling får den största boten, 300 000 norska kronor, motsvarande 327 000 kronor.

Brittiska Lloyds bank har fryst 8 000 konton till kunder utanför Storbritannien, misstänkta för penningtvätt.

Swedbanks nya styrelseordförande Göran Persson har mycket att ta tag i. "Det ska städas rent", sade han idag i samband med bankens extrastämma.

Sidor