Annons

Annons

Penningtvätt

Det är brist på experter inom arbetet mot penningtvätt, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius till Sveriges Radio (SR).

 

Valberedningen i Swedbank föreslår nyval av Josefin Lindstrand som är “Specialist Counsel” på advokatfirman Hammarskiöld & Co. Hon vill inte uttala sig om hur hon ser på bankens hantering av penningtvättsskandalen. “Jag måste sätta mig in i vad som verkligen har hänt”, säger hon.

Det förekommer att kriminella tvättar pengar med stöd av revisorer. Nu ger Revisorsinspektionen ut en vägledning som ska göra det lättare för revisorer att uppmärksamma omständigheter som indikerar misstänkt penningtvätt.

Danske Bank tappar hela 39 procent i nettovintst i första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige är rörelseresultatet 18 procent lägre jämfört med 2018. Penningtvättskandalen är en orsak. Aktien är ned 9 procent på tisdagseftermiddagen.

I penningtvättslagen finns krav på att verksamhetsutövare ska göra en noga kontroll av sina kunder. "Många utövare vet att de omfattas av lagen, men inte på vilket sätt de ska uppfylla lagens krav” säger Pål Ljungberger, en av grundarna till  kunddatabolaget Roaring.

Ungefär hälften av den miljard kronor som Swedbank räknar med att lägga extra på ekobrottsbekämpning i år är kostnader som kommer att kvarstå under överskådlig framtid, säger Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson till Realtid.

Vid en pressträff idag meddelar Vänsterpartiet och Kristdemokraterna att de tar ett gemensamt utskottsinitiativ för att stärka arbetet mot penningtvätt.

Kunskapen om penningtvätt är generellt för låg och det satsas för lite på området. Det menar Carina Heinlo som har mångårig erfarenhet av arbete med att bekämpa penningtvätt.

Det är inget fel på penningtvättslagstiftningen. Ansvaret ska ligga kvar hos bankerna. Det är Martin Nordh, vd för Acuminor, Johan Sangborn chefsjurist på Sveriges advokatsamfund och Louise Brown, ordförande för Transparency International i Sverige överens om.

Bankerna har svårt att klara sin “polisiära” roll i penningtvättsfrågor, det visar händelserna i Danske bank och Swedbank. Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter måste knytas närmare bankerna, skriver Realtids Claes Folkmar.

Sidor