Annons

Annons

Penningtvätt

Finansinspektionens internrevisorer kritiserar myndigheten för bristande förmåga när det gäller att granska bankernas åtgärder mot penningtvätt.

"Varför är det inte förenat med hög affärsmässig status och konkurrenskraft för exempelvis en bank att kunna kommunicera att de gör allt för att motverka penningtvätt? Av samma skäl som att människor köper etiska fonder borde företag som aktivt motverkar penningtvätt uppmuntras." Det skriver Otto Barnekow, specialist inom regulatorisk transformation på PA Consulting.

"Det är fortfarande för enkelt att gömma tveksamma transaktioner och affärsuppgörelser så länge inte alla inblandade aktörer har fullt fokus på sitt arbete mot penningtvätt och på riktigt har ett riskbaserat arbetssätt." Det skriver Ulf Hjertberg, Gunnar Jacobson och Börje Ericsson, grundare till Regtech Solutions.

Ökat samarbete mellan banker och myndigheter samt ökat användande av teknik är receptet för att bättre bekämpa penningtvätt, enligt tidigare Europolchefen Rob Wainwright, nu partner på Deloitte. 

Regeringen vill tillsätta en utredning för att göra en grundlig genomgång av myndigheternas och bankernas verktyg för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Från den 1 november 2019 kompletteras penningtvättslagen med särskilda regler om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag. Advokatsamfundet har antagit en ny vägledning som ska ge advokater ledning i praktiska frågor. 

Sidor