Finans Nyhet

”Banker står inför ett vägval”

Björn Olofsson är ny Sverige-vd på finska it-konsultbolaget Sofigate som nu gör stor Sverigesatsning.
Publicerad

Finska it-konsulten Sofigate gör Sverigesatsning som leds av konsultstjärnan Björn Olofsson – som haft uppdrag i Sillicon Valley, London och Chicago. En viktig kundgrupp är de pressade storbankerna. ”Det sker en branschgildning i finanssektorn mot techjättar”, säger Björn Olofsson till Realtid.

Sofigate Group grundades 2003 och är en finsk it-konsultkoncern inom affärsteknologi i norra Europa. Det har som affärsidé att sälja konsult-tjänster inom digitalisering, förändringsarbete, tekniklösningar och ledarskap. Bolaget har många kunder i bland annat bank- och finansbranschen. För helåret 2017 redovisade Sofiegate ett resultat på motsvarande 681 miljoner kronor, en tillväxtökning på hela 80 procent.

I Sverige har bolaget omkring 100 anställda. Målet är att fördubbla den arbetsstyrkan till 2020. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men bolaget har även kontor i Göteborg och Malmö samt i Finland, Danmark, Storbritannien. Bolaget är klart störst i Finland där det har kommit att bli den mest dominerande aktören på sitt område, hävdar bolaget.

Nu gör man en Sverigesatsning som ska ledas av nya Sverige-vd:n Björn Olofsson som närmast kommer från en roll som handelssekreterare för Business Swedens USA-verksamhet. Organisationen delägs av Svenskt Näringsliv och Svenska staten. Dessförinnan jobbade han i 14 år på konsultbolaget Acando där han var med i uppstarten tillsammans med bland annat Lars Wollung. Han inledde dock sin konsultkarriär på Accenture där han var i 10 år.

Annons

–Jag har alltid gillat konsultrollen med tydliga uppdrag och mål samt avgränsad budget. Accenture är väldigt styrt och strukturerat. De första åren var som att hålla sig i en ledstång. Det var en bra skola. Samtidigt är miljön är väldigt toppstyrd, med tydlig pyramiduppbyggnad där alla har partnerdrömmar. Jag blev ändå kvar i tio år och trivdes väldigt bra, berättar han.

Han lockades till Sofigate som ”har en fantastisk agenda inom digitalisering”.

– Det är visionärt och hanterar riktigt svåra frågor för att hjälpa nordiska företag att bli mer konkurrenskraftiga, säger han tillRealtid.se när vi, en solig aprildag, träffar honom på Sofigates huvudkontor som huserar i samma fastighet som Stockholms centralstation.

Annons

Han berättar att Sofigate dels erbjuder kostnadsfritt strukturkapital som har utvecklats tillsammans med 200 kunder. Strukturkapitalet innehåller standarder för implementering av processer för verksamhet och it-organisationen. Björn Olofsson beskriver det som en samlingsportal med olika funktioner, processer, roller och stödsystem för it- och verksamhetsstyrning.

– Den innehåller modeller för hur man till exempel på bästa sätt jobbar med rätt leverantörer för att stödja sin affär, så kallad ”sourcing”. Låt säga att en leverantör hjälper en bank med att förbättra sina on-line tjänster, så kan våra modeller stödja detta samarbete och förändringen i verksamheten så att banken jobbar agilt och effektivt.

Det är en grundplåt för all it-implementering. Men vill man ha hjälp med implementeringen är Sofigate den naturliga partnern. Björn Olofsson ser stor potential i Sverige som har en betydligt större marknad än Finland.

Annons

Målet är att dubbla arbetsstyrkan till 2020. Bolaget har fram tills nyligen varit ett ganska litet och okänt it-konsultbolag här, men blev mer offensivt 2016 när det köpte HP-avknoppade svenska it-konsulten Daymark samt 3gamma, också ett it-konsultbolag, i början av februari i år, vilket var starten för en ny bredare Sverigesatsning.

– Min agenda är att kombinera dessa bolags verksamheter och skapa värde genom digitalisering. Vi vill lansera [vår] affärsidé i stor skala och rekrytera människor som vill jobba med strategiska it-frågor inom ett ramverk.

Sverige ligger långt fram vad gäller att till  sig nya finanslösningar bortom traditionella  banktjänster såsom betallösningar, internetbank  och bankkontorsverksamhet. Jämfört med exempelvis USA är svenska banksystem ”på raktforskningsnivå”. Det gäller även myndigheter som Försäkringskassan och Skattemyndigheten som är digitaliserade, enligt Björn Olofsson.

– Det är ett absolut krav från kunderna och så klart en ren överlevnadsstrategi för att behålla och bredda dem, samtidigt som kostnaderna måste ner, då marginalerna på traditionella produkter och tjänster pressas, säger Björn Olofsson.

Han förordar starka partnerskap med andra  parter, till exempel fintech-startups. Han  uppmanar banker att inte ha traditionella leverantörsrelationer. Samarbete är ledordet i dag. Samtidigt hämmas storbanker av sitt teknikarv. Björn Olofsson förordar en kombinerad lösning av att gradvis byta ut kärnbanksystem och komplettera  med exempelvis molnlösningar om möjligt. Banker pressas i dag från flera håll, inte minst från techjättar.

Bankerna måste svara upp mot techjättar och då vara lika bra eller bättre för att behålla kunder och marknadsandelar, menar han. Sedan finns det en trögrörlighet, lojalitet och kanske personlig relation som kan fördröja detta men  glidningen kommer över tiden att påverka  bankerna.

– Att det förekommer branschglidningar är givet och alla nya aktörer kommer alltid att ta en marknadsandel. Antagligen uppfattar kunderna techjättar som relevanta och att de har ett erbjudande som är konkurrenskraftigt, då är det naturligt för dessa bolag att bredda sitt erbjudande och exponera nya produkter och tjänster till sin kundgrupp.

Fokus, och det gäller för alla branscher, måste ligga på kunden och kundupplevelsen, enligt  Björn Olofsson. Vissa aktörer behöver nischa sig, medan andra i kraft av sina storlek kan fortsätta serva breda kundstockar.

– Båda vägarna är möjliga; att hamna i mitten är nog den vanligaste och farligaste vägen, säger han.

En återkommande frågeställning är huruvida banker ändå bli mer av produktleverantörer i  framtiden. Björn Olofsson jämför med energibranschen, där producenter, distributörer  och rena marknadsbolag kommit att enbart förmedla energi.

– Vissa aktörer väljer att hantera hela värdekedjan, andra bara vissa delar. Sedan finns det en nischaspekt med exempelvis grön energi eller erbjudande mot endast företagskunder. Det samma kommer att hända inom alla branscher inklusive banknäringen, säger han.

Värdekedjan styckas alltså upp. Även bankers personalstyrkor väntas minska och delvis ersättas av artificiell intelligens (AI). Men Björn Olofsson menar att AI, implementerat i en verksamhet, hittills främst handlat om att minska andelen repetitiva arbetsuppgifter, förbättra service och generellt öka kvaliteten i kundleveransen. Detta för att frigöra tid till förmån för mer kvalificerade, affärsutvecklande och kundnära arbete, menar han.

Ersätter då AI-baserade chatbotar och andra digitala lösningar traditionella bankkontor i framtiden? Ja, delvis, tror Björn Olofsson. Bankkontoren som vi känner de har stora utmaningar, menar han. Han jämför med den utbredda butiksdöden i USA där fysiska butiker konkurreras ut av e-handeln. Däremot sker parallellt en framväxt av nischade konceptbutiker. Kundernas köpvanor digitaliseras i snabb takt, men många vill fortfarande bli inspirerade och få hjälp av fysiska personer i exempelvis en konceptbutik.

För att återknyta till bankkontoren kommer bastjänster, av inte minst kostnadsmässiga skäl, att digitaliseras, enligt Björn Olofsson. Kanske kommer exempelvis alla svenska storbanker samlas under ett kontorstak i framtiden, med en del personal på plats. Men kontorens överlevnad förutsätter dock att de jobbar mycket på att inspirera sina kunder och att de lyckas skapa ett riktigt kundnära bemötande, tror Olofsson.

En annan digital utmaning och möjlighet är blockchain, tekniken bakom kryptovalutan bitcoin. Blockchain tar bort mellanhänder i clearing- och transaktionsprocesser och hotar enligt till exempel NYU-professorn David Yermack därmed traditionella bankers och börsers existensberättigande.

Men Björn Olofsson tror inte på det. Framgång nås genom en kombination av nya teknik och samarbeten med innovativa uppstickare, menar han.

– Att vara tidigt påläst, hitta rätt partners och att tidigt prova ny teknik, affärsmodeller och partners för att lära och ses som en innovativ aktör i branschen är nyckeln för att inte bli omsprungen. Att etablera en förändringskultur som är välkomnande för kundernas ökande krav balanserat med tekniksprång ligger i tiden.

Det finns en bra grogrund för fruktbara samarbeten mellan exempelvis banker och startups tror Björn Olofsson.

– Det finns många ”enhörningar” i Sverige som har bra startup-kultur. Det vågar jag påstå är fakta. Det finns en grundläggande trygghet i det svenska samhället som gör att folk vågar ta risker.

Däremot tänker amerikanska startups, affärsänglar och riskkapitalfirmor alltid stort och globalt från början, medan svenska dito främst tänker sig en expansion i Norden i första hand.

– I Sillicon Valley finns inga begränsningar. På lunchen pratar man om vilka bolag man hade startat under veckan. Sedan finns det massa riskkapital, massa idéer och massa kompetens där. Det formade mig som människa att våga tänka större och nytt och att våga satsa på sin dröm. Det handlar om att sälja en vision och inte bara skapa sig ett levebröd.

– Men det finns även svenska exempel på det, till exempel [mobilspelbolaget] King som inte byggde ett spel bara för den svenska marknaden, utan för hela världen. Och så tror jag att många fintechbolag också tänker.

Björn Olofssons karriär i korthet

1970: Föds och växer till stor del upp i Lund, men går gymnasiet i Södertälje när hans pappa får jobb som försäljningschef på Astra Zeneca.

1991: Tar, i början av Sveriges värsta ekonomiska kris i modern tid, examen i industriell ekonomi på KTH ”för att ha stabil utbildning falla tillbaka på om allt skulle gå åt skogen”. Många kurskamrater blir långtidsarbetslösa på grund av krisen.

1991: Får ändå jobb på Accenture där han blir kvar i tio år. Börjar som programmerare och sedan som systemutvecklings-konsult.

1995-1996: Får uppdrag i San Francisco och implementerar CRM-plattform på ett numera Oracle-ägt företag.

1997-1998: Nytt uppdrag i London och bygger upp CRM-center åt Accenture. ”Engelsmännen är helt annorlunda än amerikanerna. Det är en mycket mer hierarkisk kultur och stark historisk prägel med ”the common wealth” och ”The Queen”. Det reflekteras även in i näringslivet. Sillicon Valley är rock n’ roll, medan London mer är foxtrot. Men England är en väldigt bra hubb för affärer. Du når hela Europa, Afrika och Mellanöstern från London. Och det finns sjukt mycket kapital i den stan. Det är verkligen Europas finansiella hubb nummer ett. Efter Brexit kanske det dock blir Amsterdam som satsar jättehårt på att locka företag. Holländarna är också bra på engelska”, säger Björn Olofsson.

1999-2000: Hjälper nordiska telekombolag när telekommarknaden avregleras. ”Det gick inte sälja kopparledningar längre. Men när ”disruption” sker, uppstår affärsmöjligheter. Vi byggde ett kompetenscenter för branschen i Norden. Telenor var snabbast och bytte ut hela sin kanalstrategi och orienterade sig mot nya paketlösningar med data, telefoni och mobiler i ett”, minns Björn Olofsson.

2001-2015: Är med och startar it-konsultbolaget Acando med bland annat Lars Wollung, sedermera bland annat vd för Intrum Justitia. Björn Olofsson konsultar först läkemedelsindustrin och därefter för servicesektorn. Får sista åren ansvar för Acandos stora Stockholmsverksamhet med 200 konsulter.

2016: Handelssekreterare och landschef på Business Swedens Chicago-kontor. Organisationen delägs av svenska staten och Svenskt Näringsliv och har till uppgift att hjälpa svenska företag att etablera sig i USA. Björn Olofsson är involverad i etableringen av Facebooks datahall i Luleå och i Amazons etableringar av tre datacenter i Södermanland under året. ”Det är hård konkurrens och mycket legala regelverk att sätta sig in i så det kan vara svårt att lyckas där borta för svenska startup. Samtidigt finns det bra kopplingar mellan Sverige och riskkapitalet i Sillicon Valley,” berättar han.

Annons