Öhmans koncernchef Johan Malm satsar hårt på kapitalförvaltningen och vill nu på allvar utmana storbanker och stora försäkringsbolag.
Finans

”Vi är en köpare”

Öhman-gruppens koncernchef Johan Malm håller som bäst på att summera ett av de bästa åren i företagets historia. Inför 2018 är hans fokus fortsatt ökad tillväxt och den långsiktiga målbilden är att det förvaltade kapitalet ska öka till 150 miljarder kronor. Dessutom vill han gärna att Öhman fortsätter växa genom fler förvärv.

Uppdaterad 2017-12-21
Publicerad 2017-12-21

Johan Malm har suttit på koncernchefs-posten för Öhman-gruppen sedan maj 2013 då han efterträdde Tom Dinkelspiel som blev styrelseordförande. Innan dess var Johan Malm chef för Öhmans fond- och kapitalförvaltning, en befattning som han tillträdde i kanske värsta tänkbara läge: 2009, strax efter Lehman-kraschen.

Men det som då var en mindre del av Öhmans verksamhet har idag vuxit och förändrats till att bli gruppens huvudsakliga verksamhet.

– Då, 2009, uppgick den förvaltade volymen till ungefär 6 miljarder kronor. Idag förvaltar vi närmare 90 miljarder kronor, säger Johan Malm.

Precis som för de flesta andra företag i den finansiella sektorn har åren efter Lehman inneburit något av ett stålbad för Öhman. 2011 såldes dotterbolaget Öhman Fondkommission till den norska investmentbanken Pareto Securities efter flera år av dalande intäkter och en omsättning som vid försäljningstillfället krympt till knappt 300 miljoner kronor. Renodlingen av Öhman-gruppen har sedan fortsatt under Johan Malms ledning.

– Vi har de senaste åren avvecklat och sålt innehav, säger han. 

– Exempel på innehav som sålts är Emric, som arbetar med system för kreditgivning, Cint, som är verksamt inom konsumentundersökningar online samt Öhman Capital. Samtidigt har vi växt kraftigt, både organiskt och genom förvärv, inom kapitalförvaltningen.

Renodlingen av Öhman-gruppen har inneburit att verksamheten idag är koncentrerad till tre områden, kapitalförvaltning under varumärket Öhman, PE-investeringar, samt att vara huvudägare i Nordnet. Det är också en grupp som står finansiellt stark, enligt Johan Malm.

– Skillnaden jämfört med 2013 när jag tillträdde är vi har blivit mindre spretiga och mycket mer fokuserade. Och idag har vi ett eget kapital på 2,5 miljarder kronor, inga externa lån, nettokassa och samtliga verksamheter tjänar pengar.

Fortsatt konsolidering

Den kraftiga ökningen av det förvaltade kapitalet inom kapitalförvaltningen har skett både genom organisk tillväxt och genom förvärv.

Ett stort steg togs 2015 när Öhman förvärvade DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltning, vilket i ett slag fördubblade det förvaltade kapitalet från 39 miljarder kronor till 78 miljarder kronor. I maj 2017 tog Öhman över Gustavias Sverigefond med cirka 500 miljoner kronor i förvaltat kapital och Johan Malm är övertygad om att det kommer att ske en fortsatt konsolidering på den svenska marknaden för fond- och kapitalförvaltning.

– Det ställs högre krav och det kommer att bli allt tuffare att bedriva verksamhet för mindre förvaltare, inte minst genom de nya regelverk som är på väg. Att växa är en förutsättning eftersom det innebär kostnadsfördelar och att vi då kan erbjuda våra kunder ännu bättre service. Öhman vill delta i den här konsolideringsfasen, köpet av Gustavias fond är ett steg på vägen, och på den här marknaden är vi en köpare. 

Det som Öhman främst tittar på är kapitalförvaltare i Sverige, men även övriga Norden är intressant. 

– Vi har nu tillräcklig kritisk massa och har gjort nödvändiga investeringar för att på allvar utmana storbanker och stora försäkringsbolag. Vi är beredda att jobba hårt för att ta marknadsandelar från dem, säger Johan Malm.

Ett av de bästa åren

När 2017 nu börjar närma sig slutet tycker Johan Malm att han kan blicka tillbaka på ett av de bästa åren någonsin för Öhman. Bland annat har Öhmans ränteteam utsetts till bäst i Sverige av fondbedömaren Morningstar och man utsågs även av Söderberg & Partners till Årets Hållbara Aktör i tuff konkurrens med Swedbank och SPP. Öhman har också avancerat och kommit mycket väl ut i årets Prosperaundersökningar.

– Vi är stolta och glada över uppmärksamheten och ser det som bevis på att vi gör rätt saker för våra kunder. Även förvaltningsmässigt har 2017 varit framgångsrikt. Vi jobbar hårt för att leverera bra avkastning till våra kunder. Under 2017 har vi lyckats med det över hela linjen. Jag kan också konstatera att av alla våra aktiva fonder är det bara ett fåtal som inte presterat bättre än sitt jämförelseindex.

Det som ligger bakom den positiva utvecklingen är ingen ”quick fix”, enligt Johan Malm, utan ett långsiktigt arbete med att bland annat förbättra processer, öka effektiviteten och renodla erbjudandet. 

– Våra ambitioner framåt är väldigt höga, säger han.

Stenhård konkurrens och prispress

Det är heller ingen tvekan om att Öhman verkar på en marknad där det råder stenhård konkurrens och prispress. Bland konkurrenterna finns de stora bankerna och försäkringsbolagen med stora egna försäljningsapparater. 

– Vi måste förtjäna våra kunder. Vi har inte någon egen direkt distributionskanal till kunderna, så det gäller att Öhmans erbjudanden förmår förtjäna sin plats på de plattformar där kunderna väljer fonder. Vårt huvudsakliga mål är att leverera riktigt bra avkastning till kunderna. I slutändan är det vad det handlar om säger Johan Malm.

Förutom fond- och kapitalförvaltningen finns tre intressebolag i Öhman-gruppen. Neqst bedriver aktiv investeringsverksamhet inom teknologisektorn medan investeringskonsulten COIN hjälper kunder med bland annat analys, portföljoptimering och rapportering. 

Men det kanske viktigaste intressebolaget är nätbanken Nordnet som har den högt ställda ambitionen att bli förstahandsvalet för investeringar och sparande i Norden. Ett steg på den vägen togs i oktober förra året då Öhman tillsammans med Nordic Capital valde att lägga ett bud på Nordnet och lyfta ut bolaget från börsen. Öhman har varit huvudägare i Nordnet ända sedan bolaget grundades 1996, och Johan Malm ser utköpet som ett sätt att värna och stärka Nordnets långsiktiga konkurrenskraft.

– Under de senaste åren har konkurrensen på marknaderna där Nordnet verkar ökat successivt och det har lett både till en prispress och stigande krav på investeringar i teknik, produkt och tjänsteutveckling. En avgörande förutsättning för att Nordnet ska kunna upprätthålla en fortsatt och långsiktigt lönsam tillväxt kommer att vara att göra betydande och löpande investeringar i kundanpassade, flexibla systemlösningar och användargränssnitt samt vidareutveckling av bland annat mobila applikationer och tjänster. Det kommer att krävas en marknadsledande teknisk plattform och produktutveckling för att vinna och behålla kunder i marknaden och sådana åtgärder anser vi bäst genomförs i ett privat ägande, säger han. 

– Målsättningen för Nordnet är att leverera en kundupplevelse i världsklass.

Digitalt och regelverk i fokus nästa år

Den digitala utvecklingen är också, tillsammans med nya regelverk, något som kommer att vara i fokus för Johan Malm och Öhman-gruppen som helhet under de närmaste åren.

Ett exempel på detta är det nya betaltjänstdirektivet PSD2 som träder i kraft nästa år. Det innebär att bankerna inte längre kommer att ha monopol på värdefull kunddata, i stället måste bankerna dela med sig av informationen, förutsatt att kunden själv har begärt och godkänt det. En del bedömare tror att det kommer att öppna dörren för helt nya aktörer att etablera sig på den finansiella marknaden, multinationella företag som till exempel Amazon, Google och Facebook, vilka är experter på att hantera just kunddata, den digitala erans nya favoritråvara.

– Det här är en oerhört intressant utveckling och även jag tror att vi inom fem till tio år kommer att se helt nya aktörer med en helt annan bakgrund på de finansiella marknaderna. Ett spännande exempel i Sverige tycker jag är Klarna, som genom de betalningsströmmar man hanterar har tillgång till en oerhörd massa kunddata. Framåt innebär det att varumärket kommer att bli mycket viktigare och här har vi på Öhman ett jobb att göra.

Men det som står närmast i fokus för Johan Malm inför 2018 är tillväxt, både organiskt och som tidigare nämnts genom fler förvärv. Och han är inte rädd för att lägga ribban högt när det gäller utvecklingen för det förvaltade kapitalet.

– I samband med förvärvet från DNB sa jag att vi på några års sikt skulle förvalta över 100 miljarder kronor. Nu är vi nästan där så jag tycker att 150 miljarder kronor känns rimligt som nästa mål, säger han. 

– Men det viktigaste är att fortsätta utveckla affären och leverera det kunderna vill ha. Då kommer volymen på köpet. Att vi fokuserar på tillväxt tvingar oss också att vara mer på tårna än våra konkurrenter.

Något som utmärker Öhman-gruppen är att det är ett familjeägt företag som funnits i mer än 100 år där familjetraditionerna lever vidare och där det idag är den tredje generationen i familjen Dinkelspiel som är verksam inom koncernen. Johan Malm tycker att det finns flera fördelar med att arbeta inom den typen av familjeägt företag.

– Det gör att det finns en långsiktighet i verksamheten och att man inte behöver anpassa sig efter kvartalsvisa reaktioner på samma sätt som i ett börsnoterat företag. Öhman har också en miljö där man uppmuntrar medarbetare att ta nya initiativ och komma med nya idéer. Ett aktuellt exempel på detta är att vi nyligen lanserade en grön obligationsfond med fokus på företagsobligationer, som är den första i sitt slag. Vi har haft ett stort kundintresse och efterfrågan.  Ursprungsidén kom från vår förvaltare Erika Wranegård, som nu också förvaltar fonden. 

Erik Aronsson

Platsannonser

Logga in