FinansNyhet

Unga revisorer hoppar av

Vägen till att bli revisor är lång och krävande. Trots det lämnar unga revisorer efter bara några år i yrket.
Publicerad

Revisorskåren blir allt äldre till sin sammansättning. Många unga lämnar bara några år efter den krävande auktorisationen. 1960-talisterna tycks vara den sista stabila generationen.

Rakel Lennartsson

1.428 revisor har lämnat yrket de senaste fem åren. När man tittar på hur de fördelar sig över åldersgrupper, ser man att gruppen “avhoppare” är störst i de äldsta åldersgrupperna där merparten lämnar yrket för att gå i pension, det vill säga naturlig avgång.

Men skillnaden mellan antalet som lämnar till följd av pension (färre än 800) och antalet som lämnar “i förtid” (fler än 600) är inte särskilt stor.

– Andelen yngre som lämnar yrket är väldigt hög. Vi har tittat på den senaste femårsperioden och där är det många 70- och 80-talister som har lämnat yrket, säger David Gripenhjärta, som arbetar med auktorisationer på Revisorsinspektionen (RI).

Annons

Det innebär att revisorskåren inte bara blir mindre, den blir äldre också.

– Vi har sett en betydande förskjutning där de äldre nu står för en stor andel av revisorerna. Det totala antalet minskar och de yngre lämnar i ökande omfattning, säger David Gripenhjärta.

Han håller med om att det kan vara så att 60-talisterna är den sista stabila generationen, med avseende på karriär och yrkesliv. De som är födda på 70-talet och senare är betydligt mer rörliga. Med tanke på de höga kraven för att bli revisor är det förvånande.

Annons

– Man kan tycka att det är tråkigt att det finns revisorer som lägger ned ända upp till nio-tio år på utbildning innan de får sin efterlängtade auktorisation och sedan sticker redan efter några år i yrket, säger David Gripenhjärta.

Läs även: Var fjärde revisor har lämnat – myndigheterna är oroade

Finansinspektionen har tidigare krävt en noggrannare analys av varför så många lämnar revisorsyrket. Även RI tror att det kan behövas ytterligare utredning av orsakerna till att så många unga lämnar. En av förklaringarna, som redan är känd, menar David Gripenhjärta, är den generellt ökande konkurrensen om kvalificerad arbetskraft.

Annons

– Revisorerna har en hög utbildning i grunden, de kan säkert få jobb på många andra platser, säger han.

Det är ett välkänt fenomen att unga ekonomer använder de stora revisionsbyråerna som språngbräda till andra karriärer, men det är nytt att så många slutar så kort tid efter auktorisationen. Denna uppnås efter godkänt resultat på ett krävande prov som görs efter ekonomexamen och några års arbete i branschen.

Åldersfördelning "avhoppare" de senaste fem åren:

 

Födelseår

Lämnat yrket under perioden 20121101–20171101

1928-1949

378

1950-1959

392

1960-1969

137

1970-1979

266

1980-1989

255

Totalt:

1428

 

Källa: Revisorsinspektionen

 

Annons