Annons

Annons

Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen har auktoriserat 21 nya revisorer under april. “Provet var tufft” säger Malin Lundkvist på KPMG och som är en av de tentander som godkändes.

Noterade företag har i praktiken enbart The Big 4 (Deloitte, EY, KPMG, PWC) att välja på. Situationen har förvärrats genom reglering på EU-nivå. Det skriver Jan Marton, docent och verksam vid Handels­högskolan i Göteborg.

Andelen som klarar revisorsexamen hänger till stor del samman med storleken på den byrå tentanden är anställd. Ju större byrå, desto bättre resultat. Men Revisorsinspektionen anser inte att provets utformning behöver ändras i nuläget.

Under februari blev de auktoriserade revisorerna i Sverige fler. Och nu har rekordmånga sökt till vårprovet för att bli auktoriserad revisor.

UPPDATERAD Ytterligare en revisor kopplad till Oscar Properties-koncernen är anmäld till Revisorsinspektionen, RI. Ärendet handläggs nu av myndigheten.

....chef för Revisorsinspektionen, som vill se mer hjältemod bland revisorerna. Branschen bör ta ett större ansvar för de grundläggande orsakerna till bristande yrkesetik, tycker han.

Revisorskåren krymper och åldras. Samtidigt ställs nya krav på revisionen. Revisorsinspektionen föreslår därför flexiblare regelverk för auktorisation av revisorer. 

Breddad kompetensbas, effektivare utbildning och höjd kvalité, är drivkrafterna bakom RI:s utbildningsreform. Det menar myndighetschef Per Johansson som bemöter kritiken från högskolesektorn. 

Högskolesektorn ser fram emot en konstruktiv dialog om innehållet i framtidens revisorsutbildning. Men beslutet togs för fort och riskerar att få konsekvenser för revisionskvalitén, säger Fredrik Nilsson, professor vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala.

Sidor