Annons

Annons

Revisorsinspektionen

UPPDATERAD Ytterligare en revisor kopplad till Oscar Properties-koncernen är anmäld till Revisorsinspektionen, RI. Ärendet handläggs nu av myndigheten.

....chef för Revisorsinspektionen, som vill se mer hjältemod bland revisorerna. Branschen bör ta ett större ansvar för de grundläggande orsakerna till bristande yrkesetik, tycker han.

Revisorskåren krymper och åldras. Samtidigt ställs nya krav på revisionen. Revisorsinspektionen föreslår därför flexiblare regelverk för auktorisation av revisorer. 

Breddad kompetensbas, effektivare utbildning och höjd kvalité, är drivkrafterna bakom RI:s utbildningsreform. Det menar myndighetschef Per Johansson som bemöter kritiken från högskolesektorn. 

Högskolesektorn ser fram emot en konstruktiv dialog om innehållet i framtidens revisorsutbildning. Men beslutet togs för fort och riskerar att få konsekvenser för revisionskvalitén, säger Fredrik Nilsson, professor vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala.

Realtid har gått igenom remissvaren på utbildningsreformen för revisorer. Kritiken är svidande. Men om två veckor träder de nya kraven i kraft.

Nu har Revisorsinspektionen offentliggjort detaljerna i utbildningsreformen. Branschen får ett större ansvar för teoretiska ämnen, vilket välkomnas av FAR:s generalsekretetare Dan Brännström. 

I två uppmärksammade skadeståndsmål i miljardklassen har tingsrätten gått på tvärs mot Revisorsinspektionen i sin bedömning av revisionen. Vad innebär det för branschen? Frågan diskuterades på ett seminarium i går torsdag.

Förra veckan fattade regeringen beslut om nya utbildningskrav för blivande revisorer. Projektet som drivits av Revisorsinspektionen får skarp kritik av ledande forskare.

Sidor