Annons

Annons

Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen beslutade om att bevilja auktorisation i totalt nio fall i november och december. Här är listan med de nya auktoriserade revisorerna. 

Flera felaktigheter som rör försäljningsgraden i en rad projekt har rapporteras i Oscar Properties delårsrapport. Enligt Revisorsinspektionen är det osannolikt att ett tillsynsärende inleds i detta fall.

Revisorsinspektionen inför nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Bland annat ska timkravet för revisorer avskaffas. “Istället för ett kvantitativt krav kommer vi att göra en mer kvalitativ inriktad bedömning av sökandens kompetens”, säger David Gripenhjärta, jurist på Revisorsinspektionen.

Revisorsinspektionen har auktoriserat 21 nya revisorer under april. “Provet var tufft” säger Malin Lundkvist på KPMG och som är en av de tentander som godkändes.

Noterade företag har i praktiken enbart The Big 4 (Deloitte, EY, KPMG, PWC) att välja på. Situationen har förvärrats genom reglering på EU-nivå. Det skriver Jan Marton, docent och verksam vid Handels­högskolan i Göteborg.

Andelen som klarar revisorsexamen hänger till stor del samman med storleken på den byrå tentanden är anställd. Ju större byrå, desto bättre resultat. Men Revisorsinspektionen anser inte att provets utformning behöver ändras i nuläget.

Under februari blev de auktoriserade revisorerna i Sverige fler. Och nu har rekordmånga sökt till vårprovet för att bli auktoriserad revisor.

UPPDATERAD Ytterligare en revisor kopplad till Oscar Properties-koncernen är anmäld till Revisorsinspektionen, RI. Ärendet handläggs nu av myndigheten.

Sidor