Konjunktur

SBAB: Reporäntan oförändrad till 2023

Inflationen förblir under Riksbankens mål ända till början av 2023 och reporäntan ligger kvar oförändrad till dess, enligt SBAB:s prognos över svensk ekonomi.

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2020-02-20
Publicerad 2020-02-20

BNP-tillväxten föll förra året till runt 1,2 procent och väntas i år sjunka till låga 0,8 procent för att sedan återigen ta fart. Det skriver SBAB  i sin prognos över svensk ekonomi.

– Vi är inne i ett tydligt svagare konjunkturläge. Men det blir ingen recession med fallande BNP och vi tror att det vänder svagt uppåt nästa år. Det som är mer bekymmersamt är att Sverige just nu har en mycket svag tillväxt mätt som BNP per person. I vår prognos minskar BNP per person i år. Ytterligare ett bekymmer är att vi kan komma att få en betydligt mer negativ ekonomisk utveckling om coronaviruset sprider sig, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en skriftlig kommentar.

Inflationen väntas förbli under Riksbankens mål ända till början av 2023 och reporäntan ligga kvar oförändrad till dess.

– Trots att inflationen i Riksbankens prognos i december inte väntades nå upp till målet under de kommande två åren valde Riksbanken – utan några tydliga motiv till varför – att höja reporäntan. Min slutsats var då att det skulle försvåra återgången till inflationsmålet. I sin senaste prognos i förra veckan tvingades Riksbanken också justera ned inflationsprognosen för i år och gårdagens inflationsutfall från SCB låg lägre än i Riksbankens prognos. Min bedömning är att Riksbanken med nuvarande inriktning på penningpolitiken får mycket svårt att nå upp till målet under de kommande två-tre åren, säger Robert Boije.

Historiskt sett finns det ett mycket starkt långsiktigt samband mellan bostadspriserna och utvecklingen av hushållens disponibla inkomster och den femåriga bostadsräntan. Det sambandet ligger därför till grund för SBAB:s bostadsprisprognoser. 

–I vår prognos väntas bostadspriserna öka något inledningsvis för att sedan stå i princip stilla fram till slutet av 2022 till följd av måttliga löneökningar och en ökning av den femåriga boräntan till 2,3 procent. Om den femåriga boräntan istället ligger kvar på nuvarande nivåer vid samma inkomstutveckling, kan priserna komma att stiga med omkring 5 procent under samma period. Om istället femårsräntan skulle ligga 0,5 procentenheter högre i slutet av 2022 än i vår prognos skulle vi kunna få ett fall i bostadspriserna med 5 procent fram till dess, säger Robert Boije.

 

Platsannonser