Annons

Annons

Robert Boije

Rapporterna om vart konjunkturen är på väg duggar tätt. Signalerna från Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer i veckan är förhållandevis pessimistiska. I fredagspanelen den här veckan svarar Robert Boije, Annika Winsth och Joakim Bornold på var i konjunkurcykeln vi befinner oss, vad det innebär för finansföretagen och hur de ser på framtiden.

Det kraftigt sjunkande värdet på kronan har gjort att allt fler röster höjts för att öka politikernas makt över penningpolitiken. SBAB:s chefsekonom Robert Boije påminner om de goda skäl som finns för en politisk obunden Riksbank.

Nya bolånetagare amorterar, lånar mindre och köper billigare bostäder, men många har fortsatt stora skulder. Det konstaterar FI i årets bolånerapport. - FI upprätthåller bilden av att amorteringskravet haft avsedd effekt och tonar fortsatt ned de negativa effekterna det haft, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

"För bolånemarknaden som helhet har skillnaden mellan list- och snitträntorna ökat så kraftigt över tiden att listräntan som jämförelsenorm i stort spelat ut sin roll." Det skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

 

Theresa May får ultimatum, Disney i jätteaffär och "Bonnesen tar fighten - det är några av rubrikerna i morgonsvepet denna onsdagsmorgon.

Den svenska kronan faller mot euron efter att februariinflationen kommit in under analytikernas förväntningar och klart under Riksbankens prognos.

 

Barometerindikatorn steg till 102,4 i februari, jämfört med reviderade 102,0 föregående månad. Men det är inget som imponerar på SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

– Att nedgången i antalet nya bostäder markant kommer att dra ned BNP-tillväxten 2019 i förhållande till 2018 står nu alltmer klart. Det säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Ett kommande boprisfall, starka besökssiffror och världens mest fascinerande företag. Det skriver chefredaktör Johan Såthe om i sin lördagskrönika.

Intervjun med Tino Sanandaji här på Realtid under torsdagen väckte oerhört stort engagemang.  SBABs chefsekonom Robert Boije har invändningar. – Jag tycker att Tinos Sanandajis påståenden är alldeles för onyanserade.

Sidor