FinansNyhet

Så kan 3:12-reglerna förändras efter valet

De åtta riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner berättar om hur de ser på 3:12-reglerna och en möjlig framtida skattereform.
Publicerad

Realtid.se granskar i flera artiklar hur riksdagspartierna ser på några av de frågor som varit heta och omdebatterade det senaste året. Del två: Behovet av en skattereform och en förändring av småföretagarnas krångliga 3:12-regler.

Andreas Henriksson

I en serie på fyra artiklar kartläger Realtid.se under valrörelsens sista och hetaste vecka hur de åtta riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner och andra företrädare ser på frågor inom fyra olika områden.

Artikelserien granskar sakpolitiska frågor som Sveriges framtida relation till bankunionen och skattefrågor för småföretagare men också hur man kan lösa startup-bolagens rekryteringsproblem samt till sist också om en fråga av stor principiell vikt för allmänhetens förtroende för domstolarna.

Del två handlar mot bakgrunden av en möjlig kommande skattereform som alltfler röster vill se efter valet om partiernas syn på de så kallade 3:12-reglerna. Dessa skatteregler styr skatteuttaget för småföretagare.

Annons

Reglerna har i korthet som syfte att förhindra att löntagare med egna företag ska kunna betala lägre skatt än löntagare med vanliga anställningar. Avsikten är att löneinkomster skall beskattas som lön och inte kunna omvandlas till aktieutdelningar och inkomst av kapital, med en lägre skattesats än lönen.

Men det är också ett regelverk som systematiskt och under lång tid mötts av hård kritik från många näringslivsorganisationer och småföretagare. Regelverket är tekniskt komplicerat och anses höra till de mest komplexa beskattningsreglerna som finns för fysiska personer.

Frågan som Realtid.se ställt till riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersonerna handlar om hur respektive parti ser på dessa skatteregler, och om de kan komma att förändras av nästa regering.

Annons

Kravet på en skattereform delas av samtliga större näringslivsorganisationer. 3:12-reglerna tillhör de mer omdebatterade skattereglerna. Vad talar för att behålla dem och vad talar emot? Vad kan vi förvänta oss från ditt parti under kommande mandatperiod?

sosse.jpg

Fredrik Olovsson, riksdagsledamot (S) och ordförande i riksdagens finansutskott:
– Mellan 1995 och 2015 tredubblades inkomsterna för den rikaste procenten i Sverige, nästan uteslutande på grund av ökade kapitalinkomster. Samtidigt har flera undantag gjorts som innebär att den med höga kapitalinkomster betalar en låg skatt jämfört med den som arbetar. På lite sikt gör sådana skevheter att skattesystemet upplevs som orättvist.

Annons

– Vårt besked är att det behövs en helhetsöversyn eftersom kapitalinkomsterna har dragit ifrån samtidigt som skatten har sänkts gång på gång. En sådan översyn behöver vara förutsättningslös utifrån det här problemet.

Ling_MP.jpg

Rasmus Ling, skattepolitisk talesperson, Miljöpartiet:
– Miljöpartiet vill se en större skattereform med bred politisk uppslutning och vår huvudingång i det är grön skatteväxling, där höjda miljöskatter växlas mot skatt på arbete. Det förslag som tidigare remitterats avseende 3:12-reglerna har dragits tillbaka och vi föreslår inga förändringar i dagens regelverk.

vanstern.jpg

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet:
– Syftet med 3:12-reglerna var bland annat att motverka inkomstomvandling, men resultatet har blivit det omvända. De används för att omvandla högt beskattade arbetsinkomster till lågt beskattade kapitalinkomster. Det har skapat ett skattefrälse där kapitalinkomster beskattas till 20 procent. Vänsterpartiet vill skärpa 3:12-reglerna i linje med den lagrådsremiss som lades fram förra året.

Moderatdam.jpg

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson Moderaterna:
– Bakgrunden till 3:12-reglerna är att förvärvsinkomster beskattas enligt en progressiv skatteskala, medan kapitalinkomster beskattas med en proportionell skatt. Skillnaden i skatteuttag ger en spänning mellan inkomstslagen. Detta kräver särskilda regler för att motverka att personer med höga arbetsinkomster fullt ut tar ut dessa som lägre beskattad utdelning.

– Genom våra förslag om sänkt skatt för de som arbetar minskas spänningen och det blir mindre attraktivt att ta ut arbetsinkomster som utdelning. Men troligen behövs reglerna i någon form under en tid framöver. 3:12-reglerna är bland de mest komplicerade regelverken som svenska företag har att hantera. Moderaterna vill därför arbeta för att fortsätta förenkla 3:12-reglerna. Vi vill även förenkla generationsväxling i företag. Generationsväxling av ett företag ska inte ge högre skatt än försäljning till andra ägare.

kdman.jpg

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna:
– Det är viktigt att vi har en ändamålsenlig företagsbeskattning, så att den som tar risk kan få en rimlig avkastning efter skatt. 3:12-reglerna bör förenklas och därför kommer det behövas en översyn av reglerna.

liberalerna.jpg

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna:
– Skattegapet mellan utdelning och skatt på arbetsinkomst skapar väldiga spänningar i skattesystemet. Sverige är i behov av en skattereform som skapar ett mer enhetligt och förutsägbart skattesystem där skatten sänks kraftigt på jobb och företagande. Genom tydligt sänkta marginalskatter minskar spänningarna i skattesystemet och behovet av krångliga 3:12-regler.

– 3:12-reglerna försvårar nyföretagandet och mindre företags möjligheter att växa. I praktiken innebär regelverket också att ägare av mindre bolag beskattas hårdare och omges av mer regelbörda än ägare av större bolag.

centernman.jpg

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet:
– Istället för att gynna företagsamhet har komplexiteten i 3:12-regelverket snarare bidragit till att småföretagare belastas med ännu mer regelkrångel, kombinerat med svårigheter att sätta företagets kapital i arbete. Under perioden 2006-2014 har regelverket kring 3:12 successivt förenklats.

– Centerpartiet vill omgående ändra regelverket kring ägarskiften. En försäljning av ett fåmansföretag till en familjemedlem kan medföra högre beskattning än en försäljning till en utomstående part, vilket då direkt missgynnar att ett företag stannar kvar inom familjen. Så kan vi inte ha det. Vi vill dessutom efter valet ta initiativ till en stor skattereform med målet att sänka skatten på jobb och företagande.

sdman.jpg

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson Sverigedemokraterna:
– SD kommer fortsätta att verka för att stärka företagarnas situation, bland annat genom slopad allmän löneavgift för småföretag samt att staten övertar en större del av sjuklöneansvaret. Frågan rör dock hela statsbudgeten som ökat kraftigt de två senaste mandatperioderna utan att särskilt mycket återförts till medborgarna eller näringslivet.

– Vi ser gärna att en skattereform resulterar i att de samlade skatteintäkterna minskar så att folk själva får välja vad de vill göra med sina pengar.

Annons