Fonder

Så här mycket förvaltar Sveriges 20 största fonder

Realtid har listat Sveriges 20 största fonder som tillsammans förvaltar 1 300 miljarder kronor av den totala svenska fondförmögenheten om 4 500 miljarder kronor. Sveriges topp-tre största fonder förvaltar drygt 15 procent av Sveriges totala fondförmögenhet. 

Uppdaterad 2020-03-29
Publicerad 2019-10-21

Realtid har beskrivit hur den svenska fondmarknaden startades här:

https://www.realtid.se/sa-blev-sverige-bast-i-varlden-pa-fondsparande

Många bedömare anser att marknaden nu befinner sig i en konsolideringsfas, att Carnegie köpte Alfred Berg är ett exempel, att East Capital köpte fondbolaget Monyx ett annat. En annan viktig faktor bakom omstruktureringen av marknaden är förändringarna av Pensionsmyndighetens fondtorg, där antalet fonder har blivit färre.

Den samlade svenska fondförmögenheten uppgår till 4 500 miljarder kronor. Sveriges 20 största fonder förvaltar tillsammans cirka 1 300 miljarder kronor av den totala svenska fondförmögenheten. Realtid har här nedan sammanställt en lista över de 20 största fonderna i Sverige.

Sveriges topp-tre största fonder förvaltar drygt 15 procent av Sveriges fondförmögenhet. Endast fyra fondförvaltare står bakom förvaltningen av dessa cirka 685 miljarder kronor.

Den absolut största fonden i Sverige är AP7 Aktiefond med en fondförmögenhet på 572,9 miljarder kronor. Fonden har stigit med 30,5 procent i år och 118 procent under de senaste fem åren. Normanbeloppet, alltså de totala avgifterna i en fond om du månadssparar 1000 kronor under tio års tid, uppgår till 1524 kronor i AP7 Aktiefond. 

AP7 Aktiefond är en av de två byggstensfonder som AP7:s övriga fyra portföljer skapas med. Det är en global aktiefond med hög risk. Största investeringssektorn är Finans & Fastighet som utgör 21,9 procent av portföljen. Ansvarig förvaltare av fonden är Richard Gröttheim.

AP7 Såfa, som är premiepensionssystemets förvalsalternativ - den så kallade soffliggarfonden, består av två fonder, dels AP7 Aktiefond, dels AP7 Räntefond, som hamnar på en sjätteplats bland Sveriges största fonder med en förmögenhet om 44,6 miljarder kronor.

Den näst största fonden i Sverige är Swedbank Robur Allemansfond Komplett som har en fondförmögenhet på cirka 60,5 miljarder kronor. Fonden har utvecklats 27,2 procent i år och under den fem senaste åren har fonden utvecklats 84 procent. Normanbeloppet uppgick till 10 796 kronor.

Swedbank Robur Allemansfond Komplett placerar i aktier som fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt. Fonden placerar främst i stora och medelstora företag inom olika branscher. Fonden förvaltas av Patric Naeslund.

Den tredje största fonden i Sverige är Nordea Stratega 30 med en fondförmögenhet på cirka 50,8 miljarder kronor.

Nordea Stratega 30 placerar ungefär 30 procent av fonden i aktierelaterade placeringar, vilket också namnet indikerar, resterande delar av fonden placerar i räntebärande placeringar.  Fonden förvaltas av Maria Qundos och Jessica Carping.

Fotnot: Uppgifterna till sammanställningen av Sveriges 20 största fonder kommer delvis från Morningstar som flaggar för att en del hedgefonder valt att inte rapportera fondförmögenheten till Morningstar, vilket betyder att exempelvis Brummer & Partners inte finns med i sammanställningen.

fondlista-20-storsta.png

Listan är gjord i datawrapper.de

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in