Pension

Max Matthiessen: SPP mest hållbara pensionsbolag

SPP fortsätter att toppa listan som Sveriges mest hållbara pensionsbolag.

Publicerad 2020-11-30

Det visar Max Matthiessens årliga analys av hur Sveriges största pensionsbolag tar hänsyn till ansvarsfulla och hållbara investeringar.

För att hjälpa sparare till ett välinformerat och hållbart val utvärderar Max Matthiessen för åttonde året i rad hur pensionsbolagen tar hänsyn till etik och hållbarhet när de förvaltar spararnas kapital. Resultatet publiceras i rapporten Ansvarsfullt ägande. 

Inom traditionell försäkring utvärderas hur pensionsbolagen tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar när de bygger upp investeringsportföljen och dess olika delar. I årets undersökning används en mer detaljerad utvärdering av hållbarhetsnivån för aktier och räntor. Det ställs också högre krav på fastighetsportföljerna.

För mycket väl godkänt (MVG) krävs både bredd och spets inom såväl noterade som onoterade innehav. I årets upplaga är det bara SPP som når upp till kraven för mycket väl godkänt inom traditionell försäkring. Länsförsäkringar Liv seglar vid årets granskning upp från en nionde plats till en delad andraplats tillsammans med KPA följt av Folksam Liv och Nordea Liv & Pension, som alla får betyget väl godkänt. 

–SPP utmärker sig framför allt för hanteringen av fastighetportföljen, utifrån uppmätta energideklarationer och miljömärkningar, samt för den höga lägstanivån för den noterade aktie- och ränteportföljen, säger Kaj Elfgren, Analysansvarig Liv & Pension vid Max Matthiessen. 

Inom fondförsäkring betygsätts bolagens fondutbud, möjligheten för spararna att skapa hållbara fondportföljer och utifrån vilka kriterier pensionsbolagen upphandlar fonder. Den guidning och information som erbjuds på pensionsbolagens hemsidor och fondtorg utvärderas även utifrån spararens perspektiv. SPP når högst placering inom fondförsäkring tätt följt av Folksam Liv och Handelsbanken Liv som alla får betyget mycket väl godkänt. 

–Hållbarhetsnivån på fondtorgen är generellt hög och den ökar från år till år. Glädjande uppnår merparten av bolagen ett högre betyg, tack vare att de har ett väl utvalt och användbart fondutbud samtidigt som att de gör det enkelt för spararna att välja hållbart, säger Kaj Elfgren.

Platsannonser

Logga in