FinansNyhet

Izettles vd: ”Regeringen har inte varit till hjälp”

Izettles vd Jacob de Geer, som grundat betalbolaget tillsammans med Magnus Nilsson.
Publicerad

Realtid.se har frågat en rad fintechbolag kring deras viktigaste valfrågor. Först ut är Izettle och bolagets vd Jakob de Geer är inte nådig i sin kritik mot den sittande regeringen. Han vill se ett nytt företagar- och techvänligare alternativ.

David Gustavsson

Realtid.se har skickat ut en enkät till en rad svenska fintechaktörer och ställt frågor kring deras viktigaste valfrågor inför riksdagsvalet den 9 september. Först ut är Jakob de Geer, vd för och medgrundare av Izettle.

Vad är er viktigaste valfråga?
– Hur vi tryggar Sveriges framtida välfärd i en snabbt föränderlig värld. De allra flesta jobben idag skapas inte längre av storföretag utan av mindre bolag, och det är hög tid att småföretagarnas behov prioriteras högre i debatten.

– Småföretagen står för 40 procent av BNP och 80 procent av alla jobb – men motståndet som de möter har aldrig varit större. Om politikerna inte tar vara på den innovationskraft och mångfald som finns bland våra företagare riskerar Sverige att förlora en viktig ekonomisk samhällsbärare.

Annons

Hur tycker ni att politiker generellt hanterar digitaliseringsfrågor? Hur ser deras intresse ut för sådana frågor?

– Att sätta upp en digitaliseringsstrategi är en start, men det gäller att omsätta visionen i konkreta åtgärder. Den inkommande regeringen bör lyfta digitalisering och AI högre upp på dagordningen, och göra det med ett globalt perspektiv.

– Enligt OECD och Tillväxtverket har Sverige mycket att göra kring digitalisering, en viktig pusselbit inte bara i techbolagens, men även småföretagens, fortsatta tillväxt. PC- och bredbandsreformerna på 1990-talet som lade grunden för dagens framgångsrika techbolag har inte sett sina motsvarigheter idag.

Annons

Vad vill ni som techbolag se för åtgärder och/eller lättnader för techsektorn av en ny regering?

– För oss på iZettle handlar det framför allt om att säkra tillgången till talanger. För att göra det behöver vi inte bara stärka utbildningsväsendet på hemmaplan och utbilda fler programmerare och utvecklare, utan också göra något åt den akuta bostadsbristen, underlätta för arbetskraftsinvandring och lätta på skattetrycket för att vi ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner.

– Politikerna borde även se över reglerna för ägarbeskattning. Ingen av Sveriges 15 starkaste handelspartners inom OECD kommer i närheten av den skattesatsen vi har i Sverige, enligt en färsk undersökning av Svenskt Näringsliv.

Annons

– I Sverige är beskattning på ägarandelar från fåmansbolag progressiv och kan beskattas med upp till 55 procent.  I och med att småbolag ofta blir föremål för tjänstebeskattning blir skattesatserna alltför höga. Entreprenörer borde istället skattas som kapitalägare, som i exempelvis USA. Det gör dels att risktagande belönas i högre grad och lockar till entreprenörskap, och dels bidrar det till starkare ekosystem där vinsterna från ”exits” kan återinvesteras i nästa generationens bolag.

– Regeringen borde också göra livet lättare för småföretag som skapar 4 av 5 nya jobb i Sverige. I dagsläget trakasseras småföretagare med en tung och oflexibel regelbörda. Till exempel kan man se till att företag och anställda inte låses in via turordningsregler som inte är anpassade för de snabba förändringar som sker på företagen idag. Personalliggaren är en annan regel som krånglar till saker helt i onödan för många entreprenörer.

Hur väl har den sittande regeringen agerat på techområdet? Vad har den åstadkommit?

– När det kommer till brännande frågor som nämndes ovan har regeringen inte varit till någon stor hjälp – snarare tvärtom. Talang är den viktigaste framgångsfaktorn för svensk tech, och det är upp till politikerna att se till att våra techbolag har de bästa möjliga förutsättningarna att konkurrera för den bästa talangen globalt.

Har den genomfört något som är direkt dåligt/skadligt för techsektorn? Vad och varför?

– Bolag som Spotify, iZettle och Klarna har lyckats trots politikerna, inte på grund av dem. Kompetensutvisningarna som drabbat svenska techbolag är bara ett bevis på en fullständig brist på vision och en offensiv näringslivspolitik i Sverige.

– Regeringens likgiltighet kring de här nyckelfrågorna skadar inte bara Sveriges internationella anseende som ett techmecka, men får också en direkt negativt inverkan på techbolagens framgång. Många talanger som får jobb i Stockholm kan inte flytta på grund av bostadsbristen, och då väljer de kanske Amsterdam eller Helsingfors istället.

Finns det åtgärder den sittande regeringen genomfört som är bra för techbranschen? Vad och varför?

– De senaste förändringarna kring teckningsoptioner är symptomatisk för regeringens insatser så här långt, eftersom den egentligen inte alls löser företagarnas problem utan skapar bara mera komplexitet. Att regeringen har infört programmering som ett ämne i grundskolan kan ses som ett steg i rätt riktning.

Annons