Finans

Intrum offentliggör erbjudande avseende seniora obligationer 

Intrum offentliggör ett erbjudande avseende seniora obligationer till ett sammanlagt nominellt värde om 600 miljoner euro.

Uppdaterad 2019-07-19
Publicerad 2019-07-19

Erbjudandet av obligationerna sker med fast ränta och med löptid till 2026.

Medlen kommer att användas för att refinansiera Intrums utestående seniora obligationer med rörlig ränta om 300 miljoner euro som förfaller 2022, och seniora obligationer med rörlig ränta om 3 miljarder kronor som förfaller 2022. Eventuella överskjutande medel kommer att användas för att finansiera utestående belopp inom ramen för Intrums befintliga kreditfacilitet (RCF). 

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Erbjudandet görs genom ett så kallat ”offering memorandum”

 

Platsannonser