Annons

Annons

Obligationer

Hemfosa emitterar gröna seniora icke-säkerställda obligationslån med syftet att bidra till tillväxt samt "som ett led i Hemfosas löpande skuldhantering".

Världsbanken har valt Sverige som hubb för sin storsatsning på gröna obligationer för tillväxtländer. Anledningen är att Sverige är ledande i världen på området.

Riksbankens massiva obligationsköp, delvis från utländska aktörer, har kraftigt bidragit till den svenska kronans försvagning under de senaste åren. De utländska innehaven av svenska obligationer har mer än halverats 2015-2018, enligt den franska storbanken BNP Paribas.

Om du och jag är oroade för att den skakiga börsen är början på något stort och mörkt ska vi inte titta på aktiemarknaden. Det är istället på kreditmarknaden som de stora problemen göms i skuggan. På 90-talet var det finansbolaget Nyckelns obligationer som förebådade kraschen. Idag kan det istället visa sig vara bostadsutvecklaren Oscar Properties lån som är den stora larmklockan, skriver Realtids krönikör Per Lindvall i en analys av den svenska kreditmarknaden.

Att investera i Italien har sällan varit en enkel resa. Om det inte snart görs övertygande politiska ingripanden blir bekymren över statsskulden bara större. Det kommer dra in den italienska ekonomin i en destruktiv nedåtgående spiral som obligationsinvesterare måste ta hänsyn till, skriver Didier Saint-Georges, managing director och medlem av investeringskommittén, Carmignac.

Sidor