Bank

Högre inflation i april

Inflationstakten enligt KPIF var 2 procent i april 2019, vilket var 0,6 procent högre än under mars månad. Kronan stärktes inför beskedet.

Sara Johansson
Publicerad 2019-05-14

Inflationstakten enligt KPIF var 2 procent i april 2019 jämfört med 1,8 procent i mars. KPIF steg därmed med 0,6 procent från mars till april, enligt Statistiska Centralbyrån. Riksbanken hade räknat med 2,1 procent.

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 2,1 procent i april, vilket är en ökning sedan mars då inflationstakten var 1,9 procent.

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,7 procent frеn mars till april 2019. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. KPI för april 2019 var 334,11 (1980=100).

Enligt SCB bidrog framförallt högre priser på utrikesresor, 47,1 procent, till månadsförändringen som påverkade utvecklingen i april med 0,3 procentenheter.

Böcker, 22,4 procent, flygcharter, 8,7 procent, drivmedel. 5,5 procent, kläder, 1,5 procent och nyttjande av egnahem, 0,8 procent,  bidrog vardera med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på övriga fritidsvaror, -1,8 procent, och el, -1,6 procent, som pеverkade KPI nedеt med 0,1 procentenhet vardera i april.

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,1 procent i april 2019. Det är en höjning sedan mars då inflationstakten var 1,9 procent.

Prishöjningar på livsmedel, 2,9 procent, bidrog med 0,4 procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på högre grönsakspriser 10 procent.

Inom gruppen boende var det el, 7,8 procent, som bidrog med 0,3 procentenheter och högre räntekostnader, egnahem, 8 procent samt hyres- och bostadsrättslägenheter, 1,6 procent som bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Högre priser på drivmedel, 8,6 procent, prishöjning för transportpriser, 7,1 procent, restaurangbesök, 2,7 procent samt diverse varor och tjänster, 2,5 procent bidrog med 0,2 procentenheter vardera till inflationstakten enligt KPI.

Lägre priser på mobiltelefoner, -19,3 procent, påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i april.

Inför beskedet stärktes kronan under morgonen, upp drygt 2,5 öre till 10,7923 kronor per euro.

Platsannonser