Morgonsvepet

Frank Vang-Jensen får nytt toppjobb på Nordea

Frank Vang-Jensen, tidigare vd på Handelsbanken, klättrar i Nordea, Bostadsutvecklare tappar rejält under 2018, EBM utreder ägare av spelbolag, THQ Nordic köper spelutvecklaren Coffee Stain och  Björn Rosengren anser att Telias köp av TV4 borde stoppas. Detta är några av rubrikerna i Realtid.ses morgonsvep.

Uppdaterad 2018-11-14
Publicerad 2018-11-14

Frank Vang-Jensen får nytt toppjobb på Nordea
Bank Frank Vang-Jensen, idag landschef för Danmark och chef för Personal Banking Danmark, blir chef för Personal Banking på koncernnivå och ny medlem i koncernledningen. Innan han kom till Nordea 2017 var Frank Vang-Jensen 18 år på Handelsbanken, senast som vd men petades i augusti 2016. "Jag känner mig glad, hedrad och ödmjuk inför den här nya utmaningen att leda och utveckla Nordeas Personal Banking-verksamhet i våra fyra länder och dra nytta av Nordeas storlek”, säger han.
Frank fortsätter att vara involverad i den danska verksamheten i sin roll som landschef, med särskilt fokus på kontakter med danska myndigheter, institut, handelsorganisationer, partner och media i frågor som rör Danmark. Frank Vang-Jensen tillträder sin nya befattning den 1 december 2018, vilket ger tid för överlämning innan Topi Manner lämnar Nordea i slutet av december Rekryteringen av en ny chef för Personal Banking i Danmark liksom Country Senior Executive har redan inletts.

Bostadsutvecklaren SSM tappar rejält
Fastigheter SSM:s rörelseresultat föll till 2,9 miljoner kronor under tredje kvartalet från 125 miljoner kronor under samma period i fjol. Koncernens nettoomsättning sjönk till 52 miljoner kronor från 104 miljoner kronor under kvartalet. Under niomånadersperioden uppgick nettoomsättningen till 221 miljoner kronor jämfört med 408,9 miljoner kronor under samma period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 12,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 165,9 miljoner kronor samma period i fjol. Vd Mattias Roos skriver: "”Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande, även om en viss stabilisering har skett. Intresserade bostadsköpare kommer på visningar, men försäljningsprocesserna är långa”.  Han skriver vidare att bolaget har under perioden tecknat 63 förhandsavtal under året, varav 24 stycken under tredje kvartalet. Försäljningsgraden för projekt i pågående produktion uppgick till 96,4 procent vid kvartalets utgång. VIdare skriver han: "Bostadsmarknaden i Storstockholm är paradoxernas marknad, med omfattande bostadsbrist, lågt kapacitets-utnyttjande av befintligt bostadsbestånd tillsammans med ett stort utbud av bostäder som är till försäljning. Amorteringskrav, höga fiktiva kalkylräntor, reavinstbeskattning samt bristen på hyresrätter får tydliga ute- och inlåsningseffekter".

Riksbanken tror inte att kronan återfår sin styrka
Kronan På fem år har kronan tappat närmare 20 procent i värde mot euron och omkring 40 procent mot dollarn. Riksbanken räknar inte med att kronan någonsin återfår sin styrka, enligt en ny Kronanalys som DI tagit del av. Kronans väntade återhämtning beräknas stanna vid 5 till 15 procents förstärkning de närmsta fem till tio åren mätt efter ett handelsvägt, inflationsrensat kronindex (Real KIX). Detta är första gången på fem år som Riksbanken publicerar en analys om kronans framtid.

EBM utreder ägare av spelbolag
Ekobrott Ekobrottsmyndigheten utreder ägaren till det omstridda företaget Kambua, som lockar investerare med en högavkastnande spelrobot, enligt DI. Misstankarna rör skatte- och bokföringsbrott. Skatteverket har tidigare skönbeskattat ägaren för inkomståren 2014 och 2015 med motiveringen att han bedrivit enskild näringsverksamhet i Sverige. Enligt Skatteverket överfördes minst 10 miljoer kronor till Kambuas konto i HSBC. Därifrån flödade 6,2 miljoner kronor till ägarens privata konto i Handelsbanken. detta är pengar som, enligt Skatteverket, har använts för privat konsumtion. Ägaren å sin sida uppger för DI att pengarna som gått till hans privata konto handlar om utlägg som han har haft för Kambua ”Samtliga skatteskulder är reglerade sedan länge”, skriver han till tidningen.

GE säljer aktier i Baker Hughes
Finans General Electric är redo att sälja aktier i Baker Hughes för uppemåt 4 miljarder dollar. Totalt rör det sig om 92 miljoner A-aktier i Baker Hughes där bankerna som sköter processen har möjlighet att sälja ytterligare 9,2 miljoner A-aktier inom 30 dagar. Baker Hughes kommer även att återköpa 65 miljoner av sina egna aktier från GE för 1,5 miljarder dollar.. General Electric äger för närvarande 62 procent av aktierna i Oljeservicebolaget. Efter transaktionen äger GE drygt 50 procent av bolaget. Redan under 2017 aviserade GE önskemålet att sälja men har tidigare varit tvungna att behålla innehavet fram till juli 2019. Nu har dessa restriktioner hävts.

THQ Nordic köper spelutvecklaren Coffee Stain
M&A THQ betalar 317 miljoner kronor på kassan- och skuldfri bas för spelutvecklaren Coffee stain. Därtill kommer en eventuell tilläggsköpoeskilling om vissa villkor uppfylls, skriver Breakit. Under årets första nio månader genererare Coffee Stain en nettoomsättning om cirka 86 miljoner kronor och en justerad vinst före skatt om cirka 53 miljoner kronor. THQ Nordic bedömer att bolaget kommer att nå en nettoomsättning inom intervallet 200-250 miljoner kronor och en vinst före skatt på 100-150 miljoner kronor, uppger bolaget. Förvärvet omfattar immateriella rättigheter för Satisfactory, Goat Simulator, Sanctum samt förlagsrättigheter till Deep Rock Galactic.
Senare samma morgon meddelar THQ Nordic även att bolaget förvärvat 90 procent av aktierna i Helsingforsbaserade Bugbear Entertainment med option på de återstående 10 procenten. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra den exakta köpeskillingen, enligt pressmeddelandet.

Brexitavtal färdigskrivet och godtaget
Brexit Den brittiska regeringen uppgav sent i går kväll, tisdag, att ett Brexitavtal nu är färdigskrivet och godtaget av EU och Storbritannien. Premiärminister Theresa May har sammankallat regeringen till ett särskilt kabinettsmöte som äger rum klockan 15:00 svensk tid under onsdagen. På mötet ska avtalet formellt godkännas, enligt BBC. Under kvällen ska sedan Theresa May hålla enskilda möten med samtliga ministrar. Nästa utmaning för Theresa May är att få avtalet godkänt av parlamentet.

Rosengren: Telias köp av TV4 borde stoppas
M&A Den tidigare näringslivsministern Björn Rosengren, som inte är helt oberoende i frågan, har starka åsikter om Telias köp av TV4. ”Till att börja med är det rent finansiellt en dålig affär. Både Cmore och Finländska MTV går med stora förluster. TV4 går fortfarande bra, men tittandet på linjär tv går stadigt ner. Den som gör en bra affär är säljaren Bonnier”, säger han till SvD. Han är kritisk till att staten kommer att direkt eller indirekt kommer att kontrollera en stor del av svensk tv, TV4 via det 37-procentiga ägandet i Telia Company och SvT via en ägarstiftelse. Rosengren vill att staten kallar till en extra bolagsstämma och tillsätter en ny styrelse då staten inte ens har en representant i styrelsen. "Det bästa vore om man helt enkelt stoppar affären”.

Platsannonser