Annons

Annons

Förändringar i Nordax valberedning

Nordic Capital och Sampo tar plats i valberedningen medan Lannebo Fonder och SEB Investment Management lämnar.

I dag meddelar Nordax Group att valberedningen förändras till följd av de ägarförändringar som skett sedan Nordax valberedning utsågs under september 2017. Robert Furuhjelm som representerar Nordic Capital Fund VIII genom Cidron Humber Ltd och Ricard Wennerklint som representerar Sampo plc. tar plats i valberedningen medan representanterna för Lannebo Fonder och SEB Investment Management frånträder sina uppdrag i valberedningen.

Detta går enligt principen att en ledamot som utsetts av en aktieägare som inte längre tillhör en av de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska frånträda sina uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som vid den tidpunkten tillhör de tre största aktieägarna.

Så sent som den 12 oktober klev Sampo in som storägare med 7,6 procent av aktierna i nischbanken. Dagen efter meddelade Nordic Capital att Nordic Capital Fond VIII har förvärvat 9,96 procent av kapitalet i Nordax Group AB samt ingått ett köpoptionsavtal som ger Nordic Capital rätt att förvärva ytterligare 5,04 procent av kapitalet.Nordic Capital är därmed största ägare i Nordax.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons