FI tillstyrker förslaget om ett skuldregister – ”bör inrättas så snart som möjligt”

Taggar i artikeln

Finansinspektionen Privatekonomi
Inkasso, Kronofogden Foto: TTInkasso, Kronofogden Foto: TT
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Finansinspektionen tycker att behovet av att skapa en samlad bild av konsumentens kreditskulder och betalningsdröjsmål är stort.

Realtid.se

Myndigheten anser att införandet av ett Skri-register är en mycket viktig åtgärd för att möjliggöra bättre kreditprövningar och förhindra att konsumenter får krediter som de inte har förutsättningar att betala tillbaka. I förlängningen bidrar det till att motverka överskuldsättning.

– Ett sådant register bör inrättas så snart som möjligt, skriver FI.

FI tillstyrker även de ränte-, kostnads- och avgiftstak som utredningen föreslår. Förslaget om det absoluta kostnadstaket är utomordentligt viktigt. Tillsammans med förslaget om ett sänkt räntetak bidrar det till att det blir mindre fördelaktigt för kreditgivare att bevilja krediter till konsumenter med små marginaler.

Annons

 

Annons