FinansNyhet

Estlands centralbank: Bloomberg har feltolkat siffrorna

Estlands centralbanks huvudkontor i Tallinn.
Publicerad

De stora finansiella summor som uppgavs av Bloomberg och andra medier under onsdagen kring andra bankers kopplingar till eventuell penningtvätt i Estland har misstolkats. Det uppger Estlands Centralbank i en kommentar. Även Swedbanks vd kommenterar nu uppgifterna.

Andreas Henriksson

Nu kommenterar både Estlands Centralbank och Swedbanks vd Birgitte Bonnesen uppgifterna i Bloomberg under onsdagen.

Nyhetsbyråns rapportering handlade om stora finansiella summor i utlandsbetalningar, som eventuellt skulle kunna handla om ytterligare misstänkt penningtvätt, i spåren efter avslöjandet om verksamheten i Danske banks estniska filial.

Swedbanks vd säger banken kontinuerligt arbetar med åtgärder för att motverka penningtvätt och att banken har ett systematiskt tillvägagångssätt för att upptäcka ”misstänkta transaktioner och affärsaktiviteter”.

Annons

Estlands centralbank säger i sin tur att summorna i Bloombergs rapportering stämmer, men sambandet är inte så enkelt som att hela summan, som omfattar totalt 1 000 miljarder dollar, kan ses som misstänkta. 

Det skriver centralbanken i ett pressmeddelande på onsdagskvällen.

I totalsumman inkluderas också transaktionerna för det vanliga utrikeshandeln, alltså både importen och exporten till och från landet, samt värdepappersköp.

Annons

“En utlandsbetalning genomförs när en estnisk entreprenör säljer mjölk till Litauen eller ett elektronikföretag flyttar pengar från Sverige till Estland”, skriver skriver den estniska centralbanken Esti Pank.

Uppgifterna från Bloomberg handlar därmed inte enbart om transaktioner via konton som kan ses som misstänkta i landets banker. Centralbanken samlar inte in statistik för sådana transaktioner, konstaterar banken.

“Utlandsbetalningar inkluderar betalningar gjorda av personer som inte är bosatta i landet (non resident), men centralbanken samlar inte in separat statistik för dessa transaktioner”, skriver banken.

Annons

Statistiken som samlas in av centralbanken visar om en betalning går till eller kommer från en utländsk bank, eller om betalningen går mellan banker som är verksamma i Estland. Däremot innehåller inte centralbankens statistik information om personen som initierade betalningen i en utländsk eller estnisk bank är bosatt i Estland eller inte.

Birgitte Bonnesen svarar på uppgifterna

På torsdagsförmiddagen kommenterar också Swedbanks vd Birgitte Bonnesen uppgifterna från Bloomberg. I ett pressmeddelande skriver hon bland annat: 

“Först och främst är Estland, Lettland och Litauen tillsammas med Sverige hemmamarknader för Swedbank. Vi bedriver fullskaliga bankverksamheter och fokuserar på inhemska kunder och företag. Som marknadsledare har vi kontinuerligt arbetat med åtgärder mot penningtvätt och har ett systematiskt tillvägagångssätt för att försäkra att vi upptäcker misstänkta transaktioner och affärsaktiviteter”.

Hon fortsätter:

“I dessa ansträngningar arbetar vi nära med myndigheter, tillsynsinstanser såväl som med motpartsbanker. VI har alltid nolltolerans gentemot penningtvätt på alla marknader där vi är verksamma. Som marknadsledare för vi alltid en kontinuerlig dialog med regeringar och tillsynsmyndigheter för att stärka det finansiella systemet och infrastrukturen. Vi ser detta som en del av vårt ansvar.”

Swedbank skriver vidare att utländska kunder, så kallade ”non resident”, står för mindre än 1,5 procent av bankens kunder i Baltikum.

“Men det är i betalningstransaktioner som penningtvätt upptäcks och det är där fokus ska ligga”, skriver banken.

Både Swedbank och SEB, som båda bedriver bankverksamhet i Estland, föll kraftigt under onsdagseftermiddagens handel på Stockholmsbörsen som en reaktion på uppgifterna från nyhetsbyrån, vilket Realtid.se tidigare rapporterat om.

Annons