FinansDebatt

EU:s stekheta hållbarhetsagenda i juli – 5 saker du måste ha koll på

Roger Josefsson, Danske Bank Sverige, EU-taxonomiRoger Josefsson, Danske Bank Sverige, EU-taxonomi
Roger Josefsson, Head of Societal Impact & Sustainability, Danske Bank Sverige. Foto: Danske Bank
Publicerad

Juli blir en intensiv månad i Bryssel. Roger Josefsson, Head of Societal Impact & Sustainability, på Danske Bank i Sverige, går igenom fem viktiga beslut/konsultationer att hålla koll på i sommar. 

Realtid.se

Juli blir en intensiv månad i Bryssel med flera avgörande beslut och konsultationer. Med start den här veckan tar EU avgörande steg mot tre kommande taxonomier: en  grön, en brun och en röd.

Här är fem viktiga beslut/konsultationer att hålla koll på i sommar!

1. Beslut om EU:s gröna taxonomi? 

Senast 7 oktober bör parlamentet och ministerrådet ha godkänt EU:s gröna taxonomiförordning. De kan också begära en förlängning om två månader, vilket skulle försena ett beslut till 7 december. För tillfället är kritiken mot taxonomin förhållandevis stark, och i Sverige har till exempel Riksdagens finansutskott nu instruerat Regeringen att dels rösta nej och dels att förlänga beslutsperioden till december. Länderna som säger nej är dock, än så länge, i minoritet. Kvalificerad majoritet kommer att krävas för att den gröna taxonomin ska accepteras.

Annons

Resterande miljömål i den gröna taxonomin, exempelvis frågorna kring biologisk mångfald, vattenskydd, cirkularitet, föroreningar, ska presenteras den 30 juli.

2. Taxonomin om ”avsevärd skada” och den ”neutrala” (no significant impact) taxonomin.

Detaljer i den i folkmun benämnda ”bruna” taxonomin (”significant harm” taxonomy), kommer med största sannolikhet att presenteras 8 juli då konsultationen inleds (13/7 håller SFP slutseminarium). Även om målsättningen är att den bruna taxonomin ska bli lika detaljerad som den gröna taxonomin kommer den första konsultationen att bli mer övergripande, konceptuell. Vi förväntar oss få skarpa detaljer från start. Den bruna taxonomin är något som finansbranschen och särskilt banker väntat på då den skapar möjligheter att särskilja gröna och bruna verksamheter mycket tydligare.

3. Den sociala (röda) taxonomin.

Kriteriet minimum social safeguards har gradvis utvecklats och kommer troligtvis att landa i ytterligare en taxonomi; en social, röd, taxonomi. Att den tar avstamp i internationella överenskommelser inom FN/ILO och OECD är en tydlig utgångspunkt. Även här förväntas en konsultation äga rum från den 8 juli (SFP slutseminarium 12 juli). Detaljnivån förväntas vara relativt hög då det är ett mer begränsat område än vad de bruna/gröna taxonomierna hanterar.

Annons

4. Green Bond Standard (GBS)

Green Bond Standard (GBS) blir ett frivilligt (men i princip obligatoriskt) ramverk som tar utgångspunkt i att finansieringen ska gå till aktiviteter som är avstämda mot taxonomin (och med tydliga tidsgränser, till exempel inom fem år). Detaljer presenteras 6 juli.

5. Uppdaterad strategi för hållbar finansmarknad

EU presenterar samtidigt med GBS (6 juli) en uppdaterad strategi för hållbar finansmarknad – antagligen för att inkludera diskussioner kring till exempel sociala mål, internationella aspekter och många andra delar.

Roger Josefsson
Head of Societal Impact & Sustainability
Danske Bank Sverige

Annons
Annons