Danske Bank, Danske Hypotek Foto: TT
Foto: TT
Bank

Danske Hypotek passerar 100 miljarder i utestående obligationsvolym

Danske Hypotek startade sin verksamhet i augusti 2017 med ett uttalat volymmål på SEK 100 miljarder under 2021, vilket nu har uppnåtts.

Uppdaterad 2021-06-22
Publicerad 2021-06-22

Sedan starten har Danske Hypotek etablerat sig som en konkurrenskraftig emittent i den svenska benchmark-marknaden.  I juni i år lanserade Danske Hypotek sin sjätte säkerställda benchmarkobligation, DH2612, och passerade därmed SEK 100 miljarder i utestående obligationsvolym.   Det framgår av ett pressmeddelande.

Under Danske Hypotek uttalade volymmål att den utestående obligationsvolymen skulle uppgå till SEK 100 miljarder under år 2021 har således uppnåtts.

– Att vi nu på utsatt tid, har uppnått vårt tidigt uttalade volymmål är en viktig milstolpe för oss och det sänder också en tydlig signal att vi faktiskt levererar på våra åtaganden. Utestående volym är central för likviditeten i våra obligationer och därmed avgörande för vår prissättning i marknaden. Danske Bank har en uttalad strategi att växa i den svenska bankmarknaden och Danske Hypoteks uppdrag är att stödja koncernens tillväxtstrategi genom att tillhandahålla bästa möjliga finansiering i SEK, säger Per Tunestam, vd på Danske Hypotek, i en skriftlig kommentar.

– Vi vill fortsätta ta marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden och här vill jag påstå att vi har en kraftigare tillväxtagenda än våra konkurrenter i Sverige, sa Danske Bank Sveriges vd Johanna Norberg till Realtid i höstas.

I december hade Danske Bank 3,8 procent av bolånemarknaden.

Utöver konkurrenskraftiga ränteerbjudanden sker jakten på nya bolånekunder även via samarbeten med olika aktörer.  Sedan flera år tillbaka har Danske Bank ett skräddarsytt erbjudande till TCO:s och Saco:s medlemmar och för drygt ett år sedan bestämde sig också HSB för att byta bankpartner från Swedbank till Danske Bank, vilket innebär att Danske nu är huvudbank för HSB Bospar.

Danske Hypotek är en del av Danske Bank A/S och lyder under Finansinspektionens tillsyn.

Från Danske Hypteks årsredovisning för 2020.

 

Platsannonser

Logga in