Bank

Collector Bank växlar upp inom privatlån

Nischbanken Collector Bank ökar resultatet med 22 procent jämfört med förra året. Bland annat går bankens privatlån mycket bättre än tidigare. Det visar bankens delårsrapport. 

Uppdaterad 2019-11-19
Publicerad 2019-07-18

Collector Banks intäkter ökade med 28 procent och uppgick till 1 368 miljoner kronor jämfört med samma period förra året (1 068). Resultat efter skatt ökade med 22 procent och uppgick till 316 miljoner kronor (259).

De totala intäkterna under det första halvåret 2019 ökade med 28 procent  jämfört med motsvarande period 2018 och uppgick till 1 368 miljoner kronor  (1 068). Den starka tillväxten förklaras huvudsakligen av en fortsatt positiv utveckling inom företagssegmentet där produkterna Factoring & Företagskrediter är de främsta bidragsgivarna. Payments tillväxt har ökat efter förvärvet av Lowells betalningslösningsverksamhet men påvisar också en god organisk tillväxt. Likaså har Colligent haft en fortsatt bra tillväxt, vilket delvis kan härledas till förvärven av kreditportföljerna som gjordes under slutet av föregående år men också till följd av fler uppdrag. Privatlån uppvisade en stabil tillväxt där volymen genom Collectors egna kanaler ökar. 

De totala kostnaderna under första halvåret uppgick till 799 miljoner kronor (651) varav 412 miljoner kronor  (324) hänför sig till andra kvartalet. I delårsrapporten anges att finansieringskostnaderna har ökat i högre takt än affärsvolymerna.

Resultat före skatt ökade med 23 procent och uppgick till 411 miljoner kronor (335). Resultatet efter skatt uppgick till 316 miljoner kronor (259).

Inom företagssegmentet ser Collector Bank en fortsatt stark utveckling inom företagskrediter där intäkterna har ökat med drygt 140 procent under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. 

Intäkterna inom privatsegmentet ökade med 22 procent under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Collector ser en god tillväxt för privatlån jämfört med föregående år och konstaterar att “utvecklingen ser fortsatt bra ut”. Collector ser även ett fortsatt intresse för sina bolån som de mot slutet av kvartalet har börjat förmedla via olika partnerskap med fastighetsmäklare och låneförmedlare. 

Även Payments Payments fortsätter uppvisa god tillväxt. Förvärvet av Lowell Payments utvecklas “fortfarande bättre än förväntat” står det i rapporten. Också inom Colligent fortsätter banken att växa, som fortsätter att bredda kundbasen utanför fastighetssektorn och Sverige. 

Vidare anges att Collector Ventures Collector Ventures har investerat totalt 234 miljoner kronor i 26 bolag sedan starten 2016. Under kvartalet har tre tilläggsinvesteringar genomförts samt en nyinvestering i Splitgrid, vilken säkerställer betalningar mellan leverantörer och butiker per automatik.

 

Platsannonser

Logga in