Annons

Annons

Delårsrapport

Kredithanteringsbolaget Hoist Finance gör en underliggande rekordvinst även för det andra kvartalet och aktiekursen stiger 16 procent på tisdagsförmiddagen.

Ökade intäkter och resultat för värdehanteringsföretaget Loomis och fortsatt arbete på att åtgärda brister inom penningtvätt. Det framgår av bolagets delårsrapport. 

UPPDATERAD Nordnet, som 2017 köptes ut från börsen av Öhman och Nordic Capital, ökar rörelsevinsten med 180 procent och rörelseintäkterna med 17 procent under det andra kvartalet. Tillförordnade vd:n Anders Danielsson räknar med fortsatt intäktstillväxt och vinstförbättring framöver. 

Den schweiziska storbanken UBS nådde sin högsta nettovinst för det andra kvartalet på nära tio år med stöd av privat- och företagsmarknaden som kompenserade för svaghet inom förmögenhetsförvaltning. 

Banken höjde sitt resultat med nästan 40 miljoner kronor jämfört med i fjol. Därmed går Sparbanken Sjuhärad mot den allmänna trenden som visar att bankerna redovisar en tydlig nedgång. 

När de fyra svenska storbankerna har lämnat delårsrapporter för det andra kvartalet är det främst lönsamhetspress inom bolån som sticker ut, följt av ökade kostnader för åtgärder mot penningtvätt. Det säger Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, som spår fortsatt marginalpress inom bolån.  

Banken redovisar ett lägre resultat än föregående år. Orsaken är främst att nettoresultatet av finansiella transaktioner var lägre, Det visar delårsrapporten.

Danske Banks resultat för första halvåret var nästan 30 procent lägre än fjolårets. Kostnader för “utveckling och satsningar inom det regulatoriska område” anges vara orsaken. Det framgår av bankens delårsrapport. 

Länsförsäkringar Bank ökade rörelseresultatet med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt såg banken en tillströmning av nya kunder vilket kan förklaras med bankens lokala förankring. Det framgår av företagets delårsrapport. 

Sidor