Bank

"Bonnesen ett utmärkt val"

Carina Lundberg Markow, chef för ägarstyrning på storägaren Folksam, är mycket positiv till Birgitte Bonnesen som permanent vd. Det säger hon då hon kommenterar de nya medieuppgifterna för Realtid.se. Samtidigt hyllar Lundberg Markow den avgående ordföranden Anders Sundströms arbete för banken.

Uppdaterad 2016-04-01
Publicerad 2016-04-01

– Jag tror att Bonnesen kan vara ett utmärkt val. Hon har god kännedom om banken och stort förtroende vilket är viktiga egenskaper i ett sådant här läge, säger Carina Lundberg Markow, chef för ägarstyrning på Folksam, till Realtid.se.

Carina Lundberg Markow.

Vad menar du med "ett sådant här läge"?

– Vi har haft många skiften [i ledningen] och står inför en bolagsstämma där man dessutom troligen byter ut en eller flera ledamöter, då så är det väldigt viktigt med erfarenhet, stor kännedom [om banken] och stort förtroende.

Hon pekar också på att Bonneson framgångsrikt lett arbetet med den digitala utvecklingen i Baltikum, som fungerat som testmark för Swedbanks digitala satsning som nu ska implementeras på allvar i Sverige.

– Sedan handlar det mycket om att fortsätta med "business as usual", men det är samtidigt viktigt att kunna leda en förändring mot en mer kundvänlig bank. De flesta har lågt förtroende för sin bank, förutom Handelsbankens kunder. För att komma in i [Handelsbankens] liga när det gäller kundnöjdhet så tror vi att den digitala utvecklingen är central.

Hur ser du på att avgående ordförande Anders Sundström inte blev omvald?

– Han var den kandidat som valberdningen förde fram och som den stått fast vid, men när man blev varse att det breda stödet bland de institutionella ägarna inte fanns föreslogs Lars Idermark.

Hon säger att man på Folksam ändå är väldigt nöjd med hur Sundström lett banken de senaste sju åren.

– Det har varit en fantastisk utveckling och Swedbank har verklig gått från att ha spelat i gärdsgårdsserien och vara på fallrepet till att tillhöra den europeiska elitserien.

Hur ser ni på kritiken som riktats mot ordföranden och de toppchefer som avgått?

– Vi är kritiska till hur vissa i bankens ledning investerat sina pengar och anser att Sundström borde ha agerat tidigare och mer resolut och transaprent. Men allt är plus och minus och när vi lagt ihop så har vi kunnat konstatera att bankens högsta ledare [Sundström] har skapat långsiktigt värde.

– Men när en stor grupp av de institutionella företrädarna inte delar den uppfattningen är det inte möjligt att han sitter kvar, för ordförande måste ha stort förtroende.

Hur ser du på den krisartade situation som uppstått i banken senaste tiden?


– Det är bra att det sker när den är gott skick. Men vi har haft synpunkter på hur man hanterat flera olika saker såsom bisysslor, eventuella jävsitutationer och ledningens externa investeringar, vilket vi framfört i våra ägarmöten med banken.

Men Lundberg Markow menar att Swedbank nu uppdaterat sina riktlinjer för hantering av intressekonflikter och infört striktare regler för sidouppdrag.

– Tidigare stannade det i vissa fall hos vd. Men nu måste bankens styrelse alltid tillfrågas, säger hon.

Swedbanks compliance-chef ska också intervjua koncernledningen minst en gång om året om investeringar som gjorts och därefter lämna en sammanställning till styrelsen, enligt Lundberg Markow.

– Banken har tagit ordentliga kliv framåt, men det borde också diskuteras vilka investeringar som man ska rekommendera att koncernledningar gör. Kanske inte regler, men däremot uppmaningar om att man helst bör investera i bankens egna produkter i första hand.

Platsannonser