Finans

Batljan ny storägare i Odd Molly

Modebolaget Odd Molly förvärvar Used By, breddar verksamheten via förvärv av större logistikfastighet. Bolaget avser även att genomföra riktad kontant nyemission. Ilija Batljan blir största ägare.

Uppdaterad 2019-11-19
Publicerad 2019-11-19

Efter en tid av omfattande konsolidering av den egna kärnverksamheten genomför Odd Molly nu två offensiva förvärv. Bolaget har idag ingått avtal om förvärv av Used By, en digital plattform för försäljning av secondhand-mode, som blir ett nytt affärsområde. Samtidigt har bolaget beslutat att bredda verksamheten genom förvärv av en större logistikfastighet. I samband med detta avses också genomföras en riktad kontant nyemission om 16 miljoner kronor för att stärka koncernens framtida tillväxt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Odd Molly International förvärvar  Used By för cirka 11,5 miljoner kronor genom apportemission av högst 2 547 871 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie..

Bolaget har även ingått avtal om att förvärva en logistikfastighet för 75,6 miljoner kronor genom förvärv av samtliga aktier i fastighetens ägarbolag Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB  genom apportemission av högst 16 800 000 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie .

Odd Molly planerar att genomföra en riktad kontant nyemission om högst cirka 16 miljoner kronor genom emission av högst 3 555 556 nya aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie till Jakob Ryer (1 777 778 aktier) och M2 Capital Management AB (1 777 778 aktier)  i enlighet med erhållna teckningsförbindelser.

Bägge förvärven och nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 27 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Odd Mollys aktie för de föregående 30 handelsdagarna, exkluderande den 1 november, och en premie om cirka 32 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Odd Mollys aktie för de föregående 60 handelsdagarna, exkluderande den 1 november.

Odd Molly avser också att utvidga verksamhetsföremålet i bolagsordningen till att även omfatta fastighetsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Nyemissionen, apportemissionerna och ändring av verksamhetsföremålet ska beslutas av Odd Mollys aktieägare på extra bolagsstämma som kommer hållas omkring den 19 december 2019. 

Bolaget har för Ilija Batljan och hans helägda bolag Ilija Batljan Invest Kristianstad AB ansökt om och erhållit undantag från budplikt på övriga aktier i Odd Molly, då dessas innehav av kapital och röster i Odd Molly efter transaktionerna kommer att uppgå till 45,48 procent och som högst cirka 53,05 procent om endast det andra förvärvet genomförs.

– Förvärvet av en större logistikfastighet innebär ett viktigt vertikalt steg i värdekedjan. Med tolvåriga hyreskontrakt i grunden kommer detta bidra med stabila kassaflöden och med fortsatt intressanta utvecklingsmöjligheter framöver. Genom transaktionen blir Ilija Batljan, ägare till fastighetsbolaget, även största ägare i Odd Molly. Den riktade nyemissionen om 16 miljoner ge ökade förutsättningar för fortsatta satsningar på tillväxt och omställning”, säger Patrik Tillman, ordförande i Odd Molly, i en skriftlig kommentar.

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Walthon Advokater är legal rådgivare i transaktionen.

Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap. Aktien steg rejält på nyheten, upp med 24,75 procent vid stängning på tisdagen.

 

Platsannonser