Annons

Annons

SBB

Ilija Batljan berättar om SBB:s förvärv av Hemfosa, om möjligheterna till fler förvärv i konsolideringstider och vilka tillgångar som kommer att säljas ut.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden rekryterar Mats Silow som chef för fastighetsutveckling i Stockholm och kommer närmast från en befattning som fastighetsutvecklingschef på Rikshem.

SBB äger nu 20 procent av Amasten efter ett förvärv av 86 204 610 aktier i Amasten.

Fastighetsbolaget SBB köper Amastens förvaltningshubb Syd för 1,5 miljarder kronor. Samtidigt bildar parterna ett samriskbolag med 50 procents ägande vardera.

Illija Batljans SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – byter upp sig från First North till huvudlistan i Stockholm.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, ökar resultatet rejält i rapporten för andra kvartalet och delårarapporten för första halvan av 2019. Också hyresintäkterna ökar. Bolaget ser mycket positivt på den närmsta framtiden och flaggar för en kapitalanskaffning i samband med den kommande börsnoteringen.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Ola Svensson som landschef i Danmark och regionchef för Öresundsregionen.

Sidor