Annons

Annons

Ilija Batljan

Ilija Batljan berättar om SBB:s förvärv av Hemfosa, om möjligheterna till fler förvärv i konsolideringstider och vilka tillgångar som kommer att säljas ut.

 

Illija Batljans SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – byter upp sig från First North till huvudlistan i Stockholm.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, ökar resultatet rejält i rapporten för andra kvartalet och delårarapporten för första halvan av 2019. Också hyresintäkterna ökar. Bolaget ser mycket positivt på den närmsta framtiden och flaggar för en kapitalanskaffning i samband med den kommande börsnoteringen.

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, ökar utdelningen efter ”bästa året hittills”, som vd och grundare Illja Batljan sammanfattar året.

Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillsätter Head of Investor Relations - rekryterar från Instalco Intressenter.

Fastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter och driftsöverskott ökade samtidigt som resultatet sjönk, visar halvårsrapporten. “Vi ser en stark ökning i vår intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis sedan första kvartalet”, kommenterar vd:n Ilija Batljan som ser ljust på framtiden.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor. ”Vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och att stärka vår finansiella ställning”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Sidor