Annons

Annons

Ilija Batljan

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, ökar resultatet rejält i rapporten för andra kvartalet och delårarapporten för första halvan av 2019. Också hyresintäkterna ökar. Bolaget ser mycket positivt på den närmsta framtiden och flaggar för en kapitalanskaffning i samband med den kommande börsnoteringen.

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, ökar utdelningen efter ”bästa året hittills”, som vd och grundare Illja Batljan sammanfattar året.

Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillsätter Head of Investor Relations - rekryterar från Instalco Intressenter.

Fastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter och driftsöverskott ökade samtidigt som resultatet sjönk, visar halvårsrapporten. “Vi ser en stark ökning i vår intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis sedan första kvartalet”, kommenterar vd:n Ilija Batljan som ser ljust på framtiden.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor. ”Vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och att stärka vår finansiella ställning”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Intäkterna fortsätter att öka i Samhällsbyggnadsbolaget som nu levererar en överskottsgrad under tredje kvartalet på 71 procent. "Siffrorna fortsätter att tala sitt tydliga språk", kommenterar Ilija Batljan.

Sidor