Cybersäkerhet

Åtta av tio bolag utsatta för cyberangrepp

Enligt en ny rapport från PWC har 80 procent av svenska företag varit utsatta för minst en cyberrelaterad säkerhetsincident under det senaste året.

Publicerad 2020-02-12

Av PWC:s rapport framgår att Sverige är mer drabbat än både Danmark och Norge. I Danmark rapporterar vartannat företag att det har drabbats av en säkerhetsincident, medan var sjunde har det i Norge, skriver Dagens Industri, DI.

Enligt PWC:s cybersäkerhetsrapport har Sverige inte hängt med och har byggt upp en "säkerhetsskuld". Ett av tre bolag i Sverige har varit utsatta för fler än fem incidenter under det senaste året.

I mars förra året drabbades Norsk Hydro av en virusattack som orsakade skador för uppskattat 650-750 miljoner kronor. Kopplat till förödelsen sade bolaget i september upp 2 000 av koncernens 35 000 anställda.

Totala skador av det värsta cyberhotet hittills – Nopetya – uppgår till 10 miljarder dollar. Danska Maersk drabbades särskilt hårt av detta 2017. Angreppet ska sammantaget ha kostat Maersk uppemot 300 miljoner dollar.

Det största hotet enligt PWC:s rapport är omedvetna medarbetare (64 procent), därefter organiserad brottlighet (51 procent) och hacktivister (36 procent).

Mejlen är en av de vanligaste attackkanalerna. 

Platsannonser