Johan Rippe, vice vd och ansvarig marknadsfrågor för PwC Sverige
Revision

"Vikten av kundupplevelse är högre än någonsin tidigare"

"2018 blir ett nytt spännande år där vi kommer kunna erbjuda våra kunder nya upplevelser, bland annat med vårt nya Experience Center som vi öppnar i Stockholm i februari 2018". Det säger Johan Rippe, vice vd och ansvarig marknadsfrågor för PwC Sverige, till Realtid.

Publicerad 2018-02-02

Johan Rippe, vice vd och ansvarig marknadsfrågor för PwC Sverige kommenterar: 

Vad har hänt hos er under det gångna året?  

– 2017 har varit ett mycket intensivt år med bra tillväxt i samtliga av våra tjänsteområden. Det är en god konjunktur och vi bedömer att vi stärker våra marknadsandelar. Under 2017 har vi bland annat gjort ett strategiskt och intressant förvärv av Pond, en av Sveriges främsta byråer inom varumärkesstrategi, strategisk innovation och digitala tjänster. Därigenom har vår position, som den ledande rådgivaren i den digitala eran, stärkts ytterligare. För att förbättra och effektivisera vårt interna samarbete och därmed vässa våra kundleveranser har vi under året gått över till Google Cloud som arbetsplattform. Systemskiftet innebär ett helt nytt sätt att interagera digitalt och medarbetarna kan nu enkelt arbeta helt gränsöverskridande mellan olika kontor och affärsområden. I förlängningen ska vi också kunna dela dokument och kommunicera med kunderna via till exempel Hangout. 

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?   

– Den största utmaningen är att hitta rätt människor så att vi kan tillvarata alla de möjligheter som finns och hjälpa våra kunder än bättre med deras utmaningar. Vi jobbar mycket med rekryteringsfrågor och lägger mycket kraft på att säkerställa att vi har rätt personer på rätt plats. 

Har ni sett nya kundmönster under 2017?     
– Det som särskilt efterfrågas och som vi har sett ett ökat behov av under året är bland annat frågor som rör IT-säkerhet, digitaliseringens möjligheter och risker samt nya regelverk som till exempel GDPR.

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?   

– Det som är särskilt aktuellt nu är hur digitaliseringen kan möjliggöra en ännu mer effektiv revision så tillvida att man kan dra mer omfattande slutsatser och få ännu mer insikter på ett effektivt sätt. Ett exempel är vår nya enhet Delivery Center som i grunden förändrar och effektiviserar revisionsuppdragen. Tack vare digitala lösningar kan vissa standardiserade arbetsmoment utföras digitalt och på distans i stället för på plats hos kund. En del moment kan även automatiseras med hjälp av robotteknik. Fördelarna är både att det är effektivt och att vi har medarbetare som är specialiserade på vissa moment. Inom rådgivningsverksamheten är det tydligt att kunderna efterfrågar rådgivning som är mer omfattande och heltäckande. Vikten av kundupplevelse är högre än någonsin tidigare och våra kunder söker efter affärslösningar med nya perspektiv för att möta och leda utvecklingen, inte minst digitalt.

Vad händer hos er under 2018? 

– 2018 blir ett nytt spännande år där vi kommer kunna erbjuda våra kunder nya upplevelser, bland annat med vårt nya Experience Center som vi öppnar i Stockholm i februari 2018. Där kommer vi, tillsammans med våra kunder, i en högteknologisk miljö, kunna visualisera olika scenarior, idégenerera, prototypa och validera nya lösningar på viktiga utmaningar och problem. 

 

Platsannonser