Annons

Annons

Så var 2017 och så blir 2018

FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, pekar på två trender inom revisonsbranschen: hållbarhet och digitalisering. "Den unga generationen vill göra skillnad på riktigt, och därför måste branschen genom sina tjänster medverka till ett hållbart samhälle" säger han till Realtid.  

"Vi har haft väldigt mycket att göra och växer i takt med klienternas efterfrågan vilket gör att rekrytering av både erfarna och nyexaminerade jurister har varit prioriterat". Det säger Anders Reldén, delägare på White & Case, till Realtid. 

"Den stora utmaningen för en nystartad firma är naturligtvis att rekrytera de bästa människorna. Och där tycker vi att vi faktiskt gjort ett fantastiskt bra arbete". Det säger Fredrik von Baumgarten, en av grundarna till Osborne Clarke Stockholm, till Realtid. 

"Vi kan se tillbaka på 2017 som ett år där vår strategi att arbeta nära EY:s övriga konsulter fallit väl ut. Nu satsar vi bland annat på att utveckla vårt erbjudande mot Private Equity och tillväxtbolag". Det säger Paula Hogéus, vd för EY Law i Sverige, till Realtid. 

"Vi har en verksamhet som går bra inom alla affärsområden, den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta. Vi har redan varit framgångsrika på marknaden under innevarande räkenskapsår och väntar med spänning på besked på flera stora anbud". Det säger Jonas Svensson, vd på EY i Sverige, till Realtid. 

"Vi fortsätter vår expansion under 2018 och vi kommer att satsa ännu mer på innovation. Bland annat kommer vårt innovationscenter i Cambridge att få en allt mer central roll i våra managementkonsulttjänster". Det säger Magnus Krusberg, Sverigechef på PA Consulting, till Realtid. 

"Den som har förmågan att stödja en kund i olika faser med olika behov av kommunikation har också de bästa förutsättningarna att skapa långa och fruktsamma relationer över tid". Det säger Oscar Hyléen, Group CEO & Partner, på Diplomat Communications, till Realtid. 

"Vi har sedan tidigare öppnat upp våra kontor för kunderna, de kan ha styrelsemöten, aktiviteter och använda våra ytor som arbetsplatser. Jag tror mycket på att vi samverkar mer och  gemensamt utvecklar affärer och relationer". Det säger Grant Thorntons vd Anna Johnson till Realtid. 

"I Sverige har det varit en utmaning att både konsolidera företaget som vuxit kraftigt de senaste åren och samtidigt fortsätta växa långsiktigt". Det säger Kristina Lindahl Von Sydow, Deputy Managing Partner, på PA-byrån Rud Pedersen, till Realtid. 

"2018 blir ett nytt spännande år där vi kommer kunna erbjuda våra kunder nya upplevelser, bland annat med vårt nya Experience Center som vi öppnar i Stockholm i februari 2018". Det säger Johan Rippe, vice vd och ansvarig marknadsfrågor för PwC Sverige, till Realtid.

Sidor