”Vi får ”vänta” ännu lite på att de sämre tiderna verkligen syns i sifforna”

Taggar i artikeln

Carlsquare Coeli Fredagspanel Nordnet
Veckans panel: Bertil Nilsson (Carlsquare), Frida Bratt (Nordnet) och Arne Lundberg (Coeli).
Publicerad
Uppdaterad

Årets första rapportsäsong närmar sig sitt slut. I veckans panel får vi en sammanfattning på hur det gått. Vad har överraskat, vilka trender kan vi se mellan bolagen och hur blir utdelningarna framöver? I veckans fredagspanel delar experterna med sig av sina spaningar.

Finwire

Bertil Nilsson, senior aktieanalytiker Carlsquare

1. Hur har rapportsäsongen varit?
– Lite svagare än vanligt. Blandade resultatutfall och konjunktursignaler från de stora verkstadsbolagen. Gruv- och infrastruktur verkar fortfarande vara ett segment med stark efterfrågan.

– Enligt våra noteringar så har endast 58 procent av OMX-bolagens Q4 2022-resultat varit bättre än väntat, medan 72 procent har varit det avseende intäkterna. Vi har inte sammanställt någon guidning inför Q1 2023 för OMX-bolagen, men vi noterar att 80 procent av de guidningar inför Q1 2023 som lämnats av S&P500-bolagen i USA har varit negativa.

2. Vad har överraskat?
– Främst OMX-bolagens intäkter i Q4 2022, som resultat av en svag svensk valuta, vilket gett positiva effekter för valutaomräkningen från utländska dotterbolag. Samt de nordiska bankernas starka resultat, med stöd av stigande räntenivåer.

Annons

3. Går det att se någon trend bland bolagen?
– Förmågan att överföra prishöjningar mot kund skiljer sig mellan sektorerna. Verkstadsbolagen har lyckats med detta, medan bolag som inriktar sig mot B2C, exempelvis Electrolux, har haft svårare med det.

4. Castellum med flera genomför nyemissioner, hur har utdelningarna utvecklats?
– Utdelningstrenden bland fastighetsbolagen är blandad, men totalt sett har utdelningarna blivit lägre.

Frida Bratt, sparekonom Nordnet

1.Hur har rapportsäsongen varit?
– Den har varit helt okej. Ungefär hälften av de större bolag som rapporterat har slagit vinstprognoserna och det är lägre än det brukar. Men intäkterna i exempelvis verkstad har hållits uppe, orderingången har generellt sett varit lägre, men det är från en hög nivå.

Annons

– Möjligen börjar man se indikationer på att det på sina håll börjar bli svårare att hålla uppe marginalerna. Men vi ser inte farhågorna från i höstas att den sämre konjunkturen skulle få kraftigt genomslag i Q4, utan vi får ”vänta” ännu lite på att de sämre tiderna verkligen syns i sifforna. Vd:arna skriver i vd-orden att de väntar sig lite sämre tider, men att de inte ser det skarpt i siffrorna än.

2.Vad har överraskat?
– Jag tycker faktiskt inte att vi har fått se några anmärkningsvärt större avvikelser från prognoserna. Det skulle vara det faktum att vi fick slopad utdelning från Electrolux, Byggmax och Castellum. Både Electrolux och Byggmax är ju konsumentrelaterade bolag, vilket säger en del om pressen på sektorn. Att det skulle vara surt i Electrolux visste vi förstås från vinstvarningen, här har man både högre råvarupriser, försiktigare konsumenter, besparingsprogram och engångskostnader i Ryssland att hantera.

– Ett utropstecken bland rapporterna var Saab. Aktien har gått urstarkt, men så levererade man en rapport där orderingången var ”explosionsartad” som man uttryckte det. Även Nibe gillades av marknaden och här höjdes också utdelningen. Bankerna levererade som väntat och det ska de ju göra i det här ränteläget, men kostnadsutvecklingen i Handelsbanken oroade lite och det var på grund av det aktien föll på rapporten.

Annons

3.Går det att se någon trend bland bolagen?
– Inom verkstad ser vi att det går fortsatt bra, efterfrågan och intäkter hålls generellt sett uppe bra även om orderingångarna mattats av från en hög nivå. Utsikterna ser inte heller så väldigt mörka ut, även om bolagen är noga med att poängtera att man är beredd på ett kärvare läge framöver.

4.Castellum med flera genomför nyemissioner, hur har utdelningarna utvecklats?
– Bilden är att fler har föreslagit höjda utdelningar än tvärtom. Sedan finns undantag, som Electrolux och Castellum. I Castellums fall känns ju utdelningen ännu längre bort sedan man föreslog företrädesemissionen, man bör inte gärna först ta in pengar och kort därefter dela ut. Men utöver det är känslan att bolagen generellt borde ha varit betydligt mer försiktiga med höjda utdelningar om de trodde på ett becksvart resterande 2023, men min tolkning är att så inte är fallet just nu.

Arne Lundberg, förvaltare på Coeli

1. Hur har rapportsäsongen varit?
– Rapporterna överlag har varit tillfredsställande med en försäljningstillväxt på knappt 20 procent, jämfört med Q4 2021 och en vinsttillväxt på lite under 5 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Detta var ungefär i linje med våra förväntningar, försäljningen överträffade något medan vinsten kom in marginellt lägre än väntat.

– Intressant att notera att börsen inte på samma sätt som tidigare lyft rapportvinnarna och sänkt rapportmissarna, utan kursreaktionerna på rapportdagarna har varit mer svårbedömda och ibland även svåra att förklara.

2. Vad har överraskat?
– Banksektorn, men kanske inte överraskat utan snarare infriat högt ställda förväntningar. Flertalet bankrapporter har varit mycket positiva, både från storbankerna och nätbankerna Avanza och Nordnet.

– Banksektorn har gynnats av det högre ränteläget vilket främst har visat sig i kraftigt förbättrade räntenetton och där ser vi fortsatt god potential framöver. Pressade konsumenter har varit ett annat tema med en del vinstvarningar från konsumentnära bolag, där vi sett svaga rapporter från bland andra Electrolux och H&M.

3. Går det att se någon trend bland bolagen?
– Många nämner att omvärldsläget är ovanligt svårbedömt men att problemen på underleverantörssidan och komponentbristen har förbättras avsevärt jämfört med läget tidigare under året.

– En annan spaning är att kostnadsökningarna hittills har kunnat mötas med egna prishöjningar, vilket hållit uppe marginalerna för flertalet av bolagen.

4. Castellum med flera genomför nyemissioner, hur har utdelningarna utvecklats?
– De flesta av de större bolagen är relativt välkapitaliserade och det har märkts i höjda utdelningar för många av de bolag som vi följer eller har innehav i.

Annons